• Genealogieën

    Genealogie van de Enkhuizer familie Bootsman

    Deze familie Bootsman is afkomstig uit Friesland, waar door Wyert Fokkes de naam Van der Molen werd aangenomen. Diens jongere broer Meindert Fokkes trok echter naar Enkhuizen, waar hij trouwde met Antje Roelofs Bootsman, die stamt uit de familie Bootsma(n) uit het Friese Weststellingwerf. Hun nageslacht voert de familienaam Bootsman.

  • Genealogieën

    Genealogie van de familie Bootsma

    De oorspronkelijke naam van deze Weststellingwerfse familie was Bootsman, alhoewel stamvader Jan Jannes ook wel Boosman werd genoemd. Zijn kleinzoon Jan Abels nam in 1812 de naam Bootsman aan, diens broer Roelf de naam Bootsma. Roelf had geen kinderen. Al snel verdween bij de Bootsmannen de 'n' en noemde ook Jan Abels' nageslacht zich Bootsma.