Goedhuis

Aan het begin van de achttiende eeuw trokken de broers Gerben en Frerick vanuit het Friese Blija naar de stad Groningen. Zij kregen de toenaam ‘De Vries’, die later familienaam werd.

door

Hinderik Jans kwam in het midden van de achttiende eeuw vanuit het Duitse Uelsen naar Westerbroek. Hij wordt bij de ondertrouwinschrijving in Uelsen vermeld als “Wijlen Jan Braaks Soon Hendrik van Gölenkamp”. Het is niet duidelijk of hij zelf de familienaam Braak voerde, drie van zijn kinderen deden dat in elk geval wel.

door