Genealogieën

Genealogie van de Groninger familie Goedhuis

De familie Goedhuis stamt uit de stad Groningen, waar de oudst bekende voorvader Reiner Jacobs in 1675 trouwde. De familienaam duikt in 1750 op bij het overlijden van Frans van der Pool, die wordt vermeld als echtgenoot van Jantie (Jacobs) Goethuis. Drie jaar later wordt Pieter Jacobs Goethuis, kleinzoon van Reiner Jacobs, voor het eerst met de familienaam vermeld. Het is nog niet bekend of er een verwantschap bestaat tussen Jantie en Pieter.

Jantie en Pieter Goethuis woonden beiden halverwege de 19e eeuw aan de Grote Markt. Het schilderij hierboven, ‘de Paardenkeuring‘ (1920), toont een deel van de Grote Markt tijdens de viering van ‘Bommen Berend’, het Gronings Ontzet. Het schilderij werd gemaakt door de Groninger schilder Otto Eerelman, schoonzoon van Adriaantje Braak-Goedhuis.

Pieters achterachterkleinzoon Jan Goedhuis (1887-1963) en zijn vrouw Geertdina (Dina) Pathuis vestigden zich begin 20e eeuw in de Verenigde Staten, waar zij en hun nazaten zich Goodhouse noemden.


Generatie I

I Reiner Jacobs; afkomstig uit Groningen.

Reiner is getrouwd Groningen 09-04-1675 Grietje Hendriks; uit Visvliet.

Reiner werd in dec. 1679 lidmaat te Groningen, Grietje in maart 1679. Het gezin woonde in de Sledemennerstraat te Groningen. Waarschijnlijk werd Reiner in 1686 lid van het Koopmans- en Kramersgilde in de stad.

Uit dit huwelijk:

 1. Hilletjen Reiners; gedoopt Groningen, A-kerk 05-03-1676, overleden voor nov. 1677.
 2. Hilletje Reiners; gedoopt Groningen, A-kerk 11-11-1677. Trouwde wellicht 01-12-1706 te Groningen met Lambert Barels; van Groningen. Getuige is dan een neef van de bruid, Tonnis Pouwels.
 3. Jacob Reiners; gedoopt Groningen, A-kerk 13-06-1680, overleden voor jan. 1683.
 4. Jacob Reiners; gedoopt Groningen, Martinikerk 23-01-1683, volgt onder II.
 5. Henric Reiners; gedoopt Groningen, Martinikerk 23-01-1683.

Generatie II

II Jacob Reiners, ook Reijnders en Reijnsders; gedoopt Groningen, A-kerk 23-01-1683, overleden Groningen voor 03-03-1714, zoon van Reiner Jacobs en Grietje Hendriks.

Jacob is getrouwd Groningen 15-11-1708 met Trijntje Peters; geboren in de Wijck onder Bedum, gedoopt Bedum 13-05-1683 (als Trijntjen), overleden na 1730, dochter van Peter Jans. Trijntje is hertrouwd Groningen 20-03-1714 met Hindrick Marissen, ook Maris; uit Sleen, vermoedelijk zoon van Marisse Thijs. Hindrick was molenaar.

Het gezin woonde bij het Oude Riedhok, de Reithoksmolen in de Kruit- of Kruisdwinger. Deze 17e-eeuwse molen stond ter hoogte van de huidige Kerklaan in het Noorderplantsoen. Trijntje bleef daar ook wonen na haar tweede huwelijk. Ze kreeg met Hindrick de volgende kinderen: Marisse (1714), Maris (1716), Cornelijs (1718), Tomas (1723) en Johannes (1724). In 1723-1724 is het gezin verhuisd naar de Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat.

Uit dit huwelijk:

 1. Grietje Jacobs; gedoopt Groningen, Martinikerk 05-11-1709.
 2. Pieter Jacobs Goethuis; gedoopt Groningen, Martinikerk 15-12-1711, volgt onder III.

Generatie III

III Pieter Jacobs Goethuis; gedoopt Groningen, Martinikerk 15-12-1711 (als Peter), overleden tussen dec. 1755 en feb. 1757, zoon van Jacob Reiners en Trijntje Peters.

Pieter is ondertrouwd Groningen 28-04-1736 en is getrouwd Groningen 16-05-1736 met Jantje Berends; geboren Groningen aan de Hoornsedijk, gedoopt Groningen, Martinikerk 22-01-1715, overleden Groningen 16-01-1800, dochter van Berend Jacobs en Renske Jans.

Het gezin woonde achtereenvolgens in de Stoeldraaiersstraat, aan de Grote Markt (in elk geval van 1739-1746) en in de Oosterstraat (1749). Tussen 1749 en 1751 verhuisde het gezin weer naar de Grote Markt. Ze worden vermeld als wonend aan de Botermarkt (1751) aan de zuidzijde van de Grote Markt, tussen Gelkinge- en Herestraat. Pieter wordt voor het eerst met familienaam aangetroffen bij de doop van zoon Daniel in 1753.

Pieter was slager. Na zijn overlijden zette zijn weduwe het bedrijf voort en liet geregeld in onder andere de Opregte Groninger courant weten wanneer er weer een dier was geslacht. Hierboven twee voorbeelden uit 1757 en 1772. De Helm die in het eerste bericht wordt genoemd was de herberg De Vergulde Helm op de hoek met de Oosterstraat. De zoons Jacob, Berend, Jan en Daniel volgden alle vier hun ouders in het slagersvak.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Pieters Goedhuis; gedoopt Groningen, Grote kerk 26-02-1737, volgt onder IV-a.
 2. Berend Pieters; gedoopt Groningen, Grote kerk 19-04-1739, overleden voor nov. 1741
 3. Rensjen Pieters; gedoopt Groningen, Grote kerk 10-06-1740, overleden voor aug. 1744
 4. Berend Pieters Goedhuis; gedoopt Groningen, Grote kerk 12-11-1741, volgt onder IV-b.
 5. Renske Pieters Goedhuis; gedoopt Groningen, Martinikerk 07-08-1744 (als Rensje), overleden Groningen op of kort voor 29-02-1804 (breukdoden). Op 8 oktober 1777 werd een huwelijkscontract opgesteld tussen Renske en Michiel, in aanwezigheid van haar moeder Jantje, broers Jacob en Berend en hun vrouwen, en haar ooms Jacob Broers en Zacharias Buscher. Aan zijn zijde verschenen zoon Jan, met diens vrouw Eltje Engelhardt, en dochter Sjoukje, met haar man Pieter Jacobs. Renske is getrouwd (1) Groningen, Martinikerk 28-10-1777 met Michiel Wormbrand; gedoopt Leeuwarden 26-02-1713 (als Michael), overleden Groningen aan de Slagtersriepe, begraven 11-05-1789, zoon van Ignatius Wormbrant en Sjoukjen Hansen Snijdelaar. Hij was soldaat in het regiment en compagnie van kolonel Vegelin van Claerbergen (1735), later vermoedelijk kramer in Groningen. Hij was eerder getrouwd Delfzijl 31-07-1735 met Anna Jans; van Delfzijl, overleden Groningen aan de Slagtersriepe, begraven 18-01-1776. Renske en Michiel kregen samen Michgiel (1782), Michiel (1783) en Petrus (1784), allen geboren aan de Slagtersriepe.
  Renske is getrouwd (2) Groningen 17-04-1794 met Aldert Meijer; geboren Groningen, Oosterstraat, gedoopt in de Martinikerk 06-11-1763, overleden Groningen 28-06-1829, zoon van Hindrik Meijer en Fennichje Jans. Knoopmaker (1823), logementhouder (1826). Hij is getrouwd (2) Groningen 07-10-1804 met Bontje Holwerda; geboren Leeuwarden ca. 1768, overleden Groningen aan de Vismarkt 03-06-1826, dochter van Jan Holwerda en Jantje Willems. Aldert is getrouwd (3) Groningen 17-12-1823 met Geertruida Catharina Elizabeth Bruins; geboren Nieuwe Pekela 29-01-1796, overleden Groningen 08-04-1865, dochter van Johan Hendrik Bruins en Geertruida Maria Lijphart. Zij is hertrouwd 1830 met Roelof Jacob Roos, weduwnaar van Harmanna Pluimker.
 6. Trijntje Pieters Goethuis, ook Goethusse; gedoopt Groningen, Martinikerk 25-02-1746, overleden 1784. Zij is getrouwd Groningen 07-09-1770 Pieter Hendrick (Hendrik) Stiemens, ook Steimers, Stimers, Stimans en Stiemans; gedoopt Nijmegen 30-11-1738, overleden tussen 1784 en 1804, zoon van Pieter Stiemens, dragonder, en Jacomina Knoop. Hendrik had net als zijn vader een militaire loopbaan. Hij werd korporaal in de grenadierscompagnie en eerste bataljon van de luitenant-generaal prins van Baden Durlach (1770), later was hij kolonel in het eerste bataljon infanterie Oranje Stad en Lande in de compagnie van kapitein Mulier (1784). Hendrik is hertrouwd Groningen, A-kerk 28-07-1784 met Anna Margreta Bos; geboren Groningen, aan de Brede Markt, gedoopt in de Martinikerk 07-02-1749, mogelijk overleden Groningen nov. 1797 (als Anna Maria Bos), dochter van Jacobus Bos, ook Bosch, en Mechelina de Weert. Zij was eerder ondertrouwd Amsterdam 07-02-1777 en getrouwd in de Waalse kerk aldaar met Jean Louis de l’Homme; gedoopt Amsterdam, Westerkerk 05-02-1716, begraven aldaar 16-05-1782, zoon van Pierre de l’Homme en Marie le Maitre. Hij was weduwnaar van Helena Blanc/Blanck.
 7. Christina Pieters Goedhuis; gedoopt Groningen, Martinikerk 11-03-1749, begraven Groningen 26-09-1781. Zij is getrouwd Groningen, Lutherse Kerk 05-11-1778 Derk Bril, ook Brill; geboren Groningen 19-05-1747, gedoopt [EL] 21-05-1747 (Dirck Wilhelm Briel), begraven aldaar 27-12-1787, zoon van Jan Christiaan Briel, ook Bril en Anna Margaretha Meijers. Hij was lid van het glazenmakersgilde. Derk is getrouwd (2) Groningen 13-04-1782 met Maria Pot; begraven Groningen 24-12-1783. Hij is getrouwd (3) Groningen 25-06-1784 met Hilligjen Jacobus Westerborg; geboren Groningen ca. 1746, overleden aldaar in het Sint Geertruidsgasthuis 20-07-1820. Zij benoemde het Geertruidsgasthuis tot universeel erfgenaam van haar nalatenschap (met een positief saldo van ƒ 2955), met een aantal legaten voor haar tantezegger Otto Jacobs, zoon van Jacob Borgers, en stiefdochter Grietje Bril. Huisgenote Hillegien Doornbosch kreeg het vruchtgebruik over ‘alle mijne natelatene huisgeraden’.
 8. Jan Pieters Goedhuis; gedoopt Groningen, A-kerk 29-09-1751, volgt onder IV-c.
 9. Daniel Pieters Goedhuis; gedoopt Groningen, Martinikerk 04-12-1753, volgt onder IV-d. 
 10. Pieter Pieters; gedoopt Groningen, Martinikerk 15-08-1756, overleden.

Generatie IV

IV-a Jacob Pieters Goedhuis; gedoopt Groningen, Grote kerk 26-02-1737, overleden Groningen ca. 1799, zoon van Pieter Jacobs Goethuis en Jantje Berends.

Jacob is getrouwd (1) Groningen 17-03-1759 met Catharina Stour, ook genaamd Steur; overleden Groningen, Stoeldraaiersstraat op of kort voor 11-05-1774, dochter van Roelf Mennes Stour en Geesien Joesten. Zij is getrouwd (1) Groningen 20-05-1745 met Pieter Sluiter; van Groningen, overleden aldaar 1753/1759.

Jacob is getrouwd (2) Groningen 06-06-1777 met Aaltje Rijkens, ook Aaltje Geerts; gedoopt Wildervank 22-04-1753, overleden Groningen, Grote Leliestraat 18-01-1814, dochter van Geert Rijkens en Margien Hindriks

Jacob was vleeshouwer (slager) en olderman (vermeld 1770-1773, 1775) van het slagersgilde. In 1775 kocht de olderman Jacob Goedhuis van Berent Woldring en Hindrikjen Berents een behuizing met twee plaatsen en een mandelige put er achter, gelegen in de Stoeldraaiersstraat W.Z. te Groningen voor 2.400 Carolusgulden. Het gezin woonde in het westen van de Stoeldraaiersstraat tot 1783, daarna in de Oude Kijk in ‘t Jatstraat tot ca. 1789 en vervolgens in de Leliestraat. Jacob overleed rond 1799, bij het huwelijk van dochter Stientje (1812) gaven de getuigen een mondelinge verklaring “dat Bruids Vader voor ongeveer dertien Jaren overleden is”.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Jantje Goedhuis; gedoopt Groningen 14-01-1778, volgt onder V-a.
 2. Geert Goedhuis; gedoopt Groningen, A-kerk 30-05-1779, overleden Veendam 08-11-1856 (als Geert Geerts Goedhuis). Geert is getrouwd Groningen 06-11-1803 Janna Hindriks Meijer; geboren Groningen, Poelestraat, gedoopt Martinikerk 19-12-1760, overleden Veendam 05-02-1846, dochter van Hindrik Meijer en Fennigje Jans.
 3. Margjen Goedhuis; gedoopt Groningen, A-kerk 16-04-1783, overleden aldaar 18-09-1833. Zij is getrouwd Groningen 18-11-1821 met Pieter Benedictus; gedoopt Appingedam 14-02-1787, zoon van Steven Benedictus en Pieterke Freriks. Zij erkenden bij het huwelijk een dochter Pieterke Freerks (geboren Groningen 19-07-1820). Pieter was kanonnier tweede klas van het bataljon artillerie, later werd hij sjouwer te Groningen.
 4. Christina (Stientje) Goedhuis; gedoopt Groningen, A-kerk 27-09-1786, overleden Groningen, Nieuwe Boteringestraat 12-06-1844. Zij was baker. Stientje is getrouwd Groningen 01-11-1812 met Roelf Izebrands; geboren Groningen, Spinhuisstraat, gedoopt Groningen, Martinikerk 31-10-1788, overleden Veenhuizen 21-07-1849, zoon van Cornelis Isebrands, hovenier, en Aaltje Roelfs. Bij het huwelijk getuigde onder anderen Roelfs broer Isebrand Kornellis Siertsema (31 jr, touwslagersknecht). Ook Roelf wordt een aantal keren met familienaam vermeld, als ‘Roelf Siertsema’ bij de aangifte van het overlijden van zijn schoonmoeder (1814) en bij Stientjes overlijden (1844) als ‘Roelf Cornelis Izebrands Siertzema’. Hij was smidsknecht (1812), smid (1814) in de stad. Roelf werd begin 1847 in het Tweede Gesticht in Veenhuizen (Norg) geplaatst, bedoeld voor veroordeelde bedelaars en landlopers. Hij is daar twee jaar later overleden.
 5. Pieter Goedhuis; gedoopt Groningen, A-kerk 04-03-1789, overleden na 1813. Pieter was mandenmaker. Hij trad in juni 1807 als soldaat in dienst via het Binnenlandsch Werfdepot en ging over naar het 2e regiment infanterie van linie, 2e bataljon, 6e compagnie. Zijn diensttijd werd in juni 1813 beëindigd. In het Stamboek wordt hij vermeld met geboortedatum 17-01-1789.
 6. Rijkens Goedhuis; gedoopt Groningen, A-kerk 30-01-1793, overleden.

 


IV-b Berend Pieters Goedhuis; gedoopt Groningen, Grote kerk 12-11-1741 (als Berent), overleden aldaar 28-11-1808, zoon van Pieter Jacobs Goethuis en Jantje Berends.

Berend is getrouwd (1) Groningen 16-05-1764 Maria Bezeid ook genaamd Bezeids; gedoopt Leeuwarden [RK] 05-04-1735, overleden Groningen, Herestraat 29-02-1780, dochter van Ferdinand Wysheit, alias Beizeit, en Joanna Jacobs. Haar familienaam werd onder meer geschreven als Byseit, Beyseyt, Beiseit, Beischeid, Beisheit, Beijzeit, Byzeith en Byzit.

Berend is getrouwd (2) Groningen 15-06-1781 Tjadduwe Pieters Brons; geboren Oude Pekela 14-08-1747, gedoopt aldaar 20-08-1747, overleden Groningen 01-04-1818, dochter van Pieter Brons en Trijntje Jacobs.

Berend was vleeshouwer en olderman (vermeld 1770-1773) van het slagersgilde. Hij woonde met zijn gezin tot ca. 1770 aan de Grote Markt, tot ca. 1784 in de Herestraat en daarna in de Zwanestraat. Hij liet bij zijn overlijden zijn vrouw Tjadduwe en drie kinderen na.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Pietertje Goedhuis; gedoopt Groningen, Martinikerk 14-04-1765, overleden aldaar 28-01-1792 (breukdoden). Zij is getrouwd Groningen 07-10-1788 met Johannes Philip Brauns; gedoopt Heusden 07-07-1762, overleden Groningen 12-09-1824, zoon van Johannes Christiaan Brauns, soldaat, en Gezina de Ruiter. Pietertje en Johannes woonden aan de Vismarkt. Hij werd commissaris van het Delfzijlster trekveer. Johannes hertrouwde Groningen 28-05-1797 met Hinderika Folkers; gedoopt Groningen 10-10-1760, overleden aldaar 04-05-1828, dochter van Jannes Folkers, logementhouder, en Sietske Dijkhuis. Zij was logementhoudster aan het Damsterdiep (1825).
 2. Ferdinand Goedhuis; gedoopt Groningen 01-06-1766, volgt onder V-b.
 3. Pieter Goedhuis; gedoopt Groningen 01-06-1766, overleden voor aug. 1767.
 4. Pieter Goedhuis; gedoopt Groningen 07-08-1767, overleden voor maart 1769.
 5. Pieter Goedhuis; gedoopt Groningen 15-03-1769, overleden voor okt. 1773.
 6. Jantjen Goedhuis; gedoopt Groningen 30-03-1770, overleden Mims en Bakhuizen 14-08-1857 (als Jantje Bernardus Goedhuis). Zij is getrouwd Franeker 09-08-1795 met Hendrik Johannes Voets; geboren Franeker 05-11-1771, overleden Koudum 05-11-1849, zoon van Joannes Voets en Witske Hanses. Koperslager in Franeker en Koudum.
 7. Jakob Goedhuis; gedoopt Groningen, A-kerk 13-09-1772, overleden voor nov. 1808.
 8. Pieter Goedhuis; gedoopt Groningen, A-kerk 31-10-1773, overleden voor dec. 1778.
 9. Pieter Goedhuis; gedoopt Groningen 30-12-1778, overleden voor nov. 1808.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Bronne Goedhuis; gedoopt Groningen 31-05-1782, overleden voor nov. 1808.
 2. Trijntje Goedhuis; gedoopt Groningen 24-03-1784, overleden aldaar 06-05-1846. Zij is getrouwd Groningen 15-11-1807 met Wolter Jacobs; geboren Vlissingen ca. 1781-1782, overleden Groningen 03-02-1809. Kleermaker.
 3. Pieter Brons Goedhuis; gedoopt Groningen, Martinikerk 24-11-1786, overleden voor nov. 1808.
 4. Hinderkjen Goedhuis; gedoopt Groningen 08-04-1788, overleden aldaar 23-07-1856. Zij is getrouwd Groningen 07-05-1809 met Pieter Albronda; geboren Groningen, Reitemakersrijge, gedoopt Groningen, A-kerk 27-09-1786, overleden Groningen 10-09-1826, zoon van Berend Albronda, timmerman, en Anna Sloterbeek. Pieter was kuiper te Groningen. Het gezin woonde in de Raamstraat, vanaf ca. 1830 achter de Muur en vanaf ca. 1850 in de Folkingestraat. Na Pieters overlijden werd Hinderkjen winkelierster, later werkster.

 


IV-c Jannes (Jan) Pieters Goedhuis; geboren Groningen aan de Botermarkt, gedoopt Groningen 29-09-1751, overleden Groningen in het Heilige Geest Gasthuis 16-10-1828, zoon van Pieter Jacobs Goethuis en Jantje Berends.

Jan is ondertrouwd Groningen 17-10-1778 en is getrouwd 10-11-1778 met Sijtske de Vries; gedoopt Zuidlaren 17-10-1756, overleden Groningen 15-12-1810, dochter van Frerik Sijtses de Vries, pottenbakker, en Aaltje Freerks Pieks.

Sijtske werd in mei 1778 lidmaat te Groningen. Sijtske en Jan woonden in de Oosterstraat en later in de Poelestraat. Jan was slager. Bij Sijtskes overlijden waren er nog 8 kinderen in leven. Jan ging na haar dood in het Heilige Geest Gasthuis wonen.

Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Goedhuis; gedoopt Groningen 03-02-1779, volgt onder V-c.
 2. Aaltjen Goedhuis; gedoopt Groningen 06-12-1780, overleden voor jan. 1782
 3. Aaltje Goedhuis; gedoopt Groningen 16-01-1782, overleden aldaar 06-12-1847. Zij is getrouwd Groningen 31-01-1808 met Watzo van der Tuuk; gedoopt Groningen 1-07-1774, overleden aldaar 24-01-1854, zoon van Lambertus van der Tuuk en Jantien Uterdijks. Watzo is getrouwd (1) Groningen 04-05-1800 Grietje Harkes; overleden Groningen 24-06-1807. Watzo was pedel (=bode) bij de Academie te Groningen. Later werd hij winkelier/koopman in de Poelestraat.
 4. Freerk Goedhuis; gedoopt Groningen 09-05-1784, volgt onder V-d.
 5. Jantijn (Jantje) Goedhuis; gedoopt Groningen 11-10-1786, overleden aldaar 28-01-1859. Zij is getrouwd Groningen 28-10-1810 met Garbrand Hindriks van Dijkum (ook: van Dijken); geboren Larrelt 17-05-1778, gedoopt aldaar 27-05-1778, overleden Groningen 08-10-1853, zoon van Hans Dirks van Dijkum en Maria Nicolai, kastelein, commissionair en landbouwer. Garbrand is ondertrouwd (1) Groningen 25-03-1803 en is getrouwd Windeweer, Hoogezand 27-04-1803 met Adriaentje Jelkes Kruisinga; gedoopt Windeweer 28-11-1779, overleden aldaar 24-11-1804, dochter van Jelke Meines Kruisinga en Hilligje Jans Eleveld.
 6. Johannes (Jan) Goedhuis; gedoopt Groningen 25-02-1789, overleden aldaar 30-05-1853, stadsomroeper.
 7. Vrouke Goedhuis; gedoopt Groningen 05-01-1791, overleden aldaar 06-04-1860. Zij is getrouwd Groningen 11-05-1817 met Hindrik Fransen; gedoopt Groningen 21-12-1792, overleden aldaar 03-02-1856, zoon van Harm Fransen en Menuër Rozenberg.
  Vrouke was wolkamster, Hindrik was schoolmeester in de Herestraat (in 1817), later werd hij koordslager en in 1855 werd hij vermeld als boekhouder. Hun kinderen voerden als familienaam Fransen en als Franssen.
 8. Trientje Goedhuis; gedoopt Groningen 06-02-1793, overleden.
 9. Trijntien Goedhuis; gedoopt Groningen 04-07-1794, overleden.
 10. Kristina Goedhuis; gedoopt Groningen 26-10-1796, overleden aldaar 17-05-1862. Dienstbode. Kristina is getrouwd Groningen 12-05-1836 met Friedrich Giesen; geboren Noordhorn 15-02-1805, overleden Groningen 21-12-1867, zoon van Harm Giesen en Hille Stevens. Koopman. Friedrich was eerder getrouwd Groningen 28-05-1835 met Henderika Bakker; gedoopt Groningen 20-03-1802 (Hinderika), overleden aldaar 22-12-1835, dochter van Klaas Bakker en Elisabet Hendriks. Friedrich is hertrouwd Groningen 21-08-1867 met Trientje van Oosten; geboren Groningen 29-07-1822, overleden aldaar 03-11-1901, dochter van Arend van Oosten en Klaassien Janke.
 11. Daniel Goedhuis; gedoopt Groningen 08-08-1800, volgt onder V-e.

 


IV-d Daniel Pieters Goedhuis; geboren Groningen aan de Grote Markt, gedoopt Groningen (Martinikerk) 04-12-1753, overleden Groningen, Grote Markt 11-10-1824, zoon van Pieter Jacobs Goethuis en Jantje Berends.

Daniel is getrouwd Groningen 25-05-1781 met Alberdina de Vries; gedoopt Zuidlaren 17-12-1758, overleden Groningen 29-12-1845, dochter van Frerik Sijtses de Vries, pottenbakker, en Aaltje Freerks Pieks.

Daniel was vleeshouwer aan de Botermarkt, het deel van de zuidzijde van de Grote Markt tussen de Gelkinge- en de Herestraat (let T, no 5 (1823, 1824), perceel H15 op de kadastrale kaart van 1832, huidig adres Grote Markt 45). In navolging van hun moeder lieten Jacob, Berend, Jan en Daniel geregeld in de Groninger kranten weten dat er weer een kalf, koe of kwene was geslacht. Bovenstaand bericht is uit 1815.

Uit dit huwelijk:

 1. Aaltjen Goedhuis; gedoopt Groningen 22-08-1781, overleden voor 1788.
 2. Jantje Goedhuis; gedoopt Groningen 27-09-1782, overleden aldaar 03-12-1853.
 3. Freerk Goedhuis; gedoopt Groningen 30-09-1785, overleden aldaar 28-04-1845. Vleeshouwer.
 4. Aaltjen Goedhuis; gedoopt Groningen 22-02-1788, overleden aldaar 18-05-1860. Zij is getrouwd Groningen 14-05-1815 met Harm Jans Prenger; gedoopt Nieuwolda 28-06-1793, overleden Groningen 01-07-1872, zoon van Jan Harms Prenger en Elisabeth Wormnest. Harm was koopmansbediende, later werd hij zelf winkelier in de Nieuwe Ebbingestraat. Firmant van de Firma Onnes & Prenger.
 5. Pietertje Goedhuis, ook Pieterdina; gedoopt Groningen 19-03-1790, overleden Groningen 12-10-1844
 6. Rensje Goedhuis; gedoopt Groningen 25-03-1792, overleden aldaar 20-12-1846.
 7. Daniel Goedhuis; gedoopt Groningen 01-06-1794, overleden aldaar 03-10-1868. Conventuaal in het Sint Geertruidsgasthuis.
 8. Pieter Goedhuis; gedoopt Groningen 27-01-1797, overleden aldaar aan de Grote Markt 02-06-1823.
 9. Joannes Goedhuis; gedoopt Groningen 11-04-1799, volgt onder V-f.

Generatie V

V-a Jantje Goedhuis; gedoopt Groningen 14-01-1778, overleden Groningen 17-09-1820, dochter van Jacob Pieters Goedhuis en Aaltje Rijkens. Wasvrouw. Zij overleed in het Stadsziekenhuis aan de Schuitemakersstraat. Ze wordt in de overlijdensakte vermeld als weduwe van Albertus Warmholts.

Jantje is getrouwd met Albertus Warmholts; overleden voor 1820.

Uit een onbekende relatie:

 1. Geert Goedhuis; geboren Groningen, Leliestraat 09-07-1814, volgt onder VI-a.

 


V-b Ferdinand Goedhuis; gedoopt Groningen 01-06-1766, overleden aldaar 03-12-1807, zoon van Berend Pieters Goedhuis en Maria Bezeid.

Ferdinand is getrouwd Groningen 10-06-1794 met Geertruid Jacobs Glas; gedoopt Oosternieland 12-10-1766, overleden Groningen 27-04-1835, dochter van Jacob Claassen en Aefke Drewes.

Ferdinand was slager te Groningen. Het gezin woonde in 1794 in de Turftorenstraat, in 1797 bij de Beulstoren en daarna in de Nieuwe Boteringestraat.

Uit dit huwelijk:

 1. Aafijn Goedhuis; gedoopt Groningen 8-10-1794.
 2. Maria Goedhuis; gedoopt Groningen 01-02-1797, overleden Uithuizermeeden 28-01-1875. Zij is getrouwd Groningen 21-01-1816 met Harm Jans de Vries; gedoopt Groningen 07-11-1794, overleden Uithuizermeeden 17-03-1858 zoon van Jan Jacobs de Vries en Jantijn Harms. Harm was kastelein te Groningen, in 1853 timmerman te Uithuizermeeden.
 3. Berend Goedhuis; gedoopt Groningen 25-01-1804.
 4. Jacob Goedhuis; gedoopt Groningen 16-10-1805, volgt onder VI-b. 
 5. Frederik Klein Goedhuis; gedoopt Groningen 14-01-1807.

 


V-c Pieter Goedhuis; gedoopt Groningen 03-02-1779, overleden Groningen 01-12-1851, zoon van Jannes Pieters Goedhuis en Sijtske de Vries. Vleeshouwer in de Poelestraat.

Pieter is getrouwd Groningen 06-05-1810 Hinderkien Hoiting, ook genaamd Heiting; gedoopt Noordlaren 25-03-1787, overleden Groningen 10-07-1848, dochter van Jannes Hoting(e) en Aaltje Roelofs Kloots.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Goedhuis; geboren Groningen 05-07-1811, overleden Groningen, Herestraat 19-05-1842. Vleeshouwer. Hij is getrouwd Groningen 23-12-1841 met Grietje Tjakkes Havinga; geboren Nieuw-Beerta 26-01-1797, overleden Groningen 07-04-1877, dochter van Tjakke Fransen Havinga en Woltje Bartols. Vleeshouwerse. Zij was weduwe van Albert Alberts.
 2. Aaltje Goedhuis; geboren Groningen 10-11-1812, overleden Groningen 09-05-1862. Aaltje is getrouwd Groningen 5-05-1836 met Cornelis Tjeerds de Vries; geboren Groningen 13-02-1805, overleden Groningen 28-10-1873, zoon van Tjeerd Derks de Vries en Grietje Dirks Zijlstra. Cornelis was schuitevaarder.
 3. Sijtske Goedhuis; geboren Groningen 30-05-1815, overleden Groningen 20-02-1864.
 4. Johanna Goedhuis; geboren Groningen 17-09-1817, overleden Utrecht 18-05-1897. Zij is getrouwd Groningen 21-07-1855 met Willem Potma; geboren Sneek 27-06-1810, overleden Utrecht 07-05-1907, zoon van Klaas Willems Potma, pottenbakkersknecht, en Makke Martens. Bij huwelijk vermeld als Potman, hij tekende onder andere als ‘W: Klaas Potma’ (1834) ‘W: K: Potma’ (1843) en ‘W. Potman’ (1855). Willem was tuiniersknecht (1833), tuinier (1834), kramer (1838, 1843), koopman (1855) in Sneek. Hij is getrouwd (1) Sneek 06-01-1833 met Geeske Sikkema; geboren Gerkesklooster 20-01-1808, overleden Sneek, Zuidend, 15-10-1843, dochter van Geert Hanzs en Sytske Roelfs. Hij is getrouwd (2) Sneek 24-12-1843 met Aatje Wynia Voormeulen; geboren Sneek 23-05-1817, overleden Meppel a/b 22-09-1854, dochter van Neeltje Pieters Voormeulen.
 5. Frederika Goedhuis; geboren Groningen 29-12-1819, overleden Ballo (Rolde) 03-11-1895. Zij is getrouwd Groningen 27-01-1853 met Cornelis van der Vliet; geboren Groningen 2-08-1828, overleden Groningen 26-02-1899, zoon van Harmannus van der Vliet en Hilligjen Hessen. Frederika was dienstbode bij de fam. U.W.F. van Panhuijs in de Nieuwe Boteringestraat. Cornelis werkte als timmerman, later werd hij winkelier.
 6. Geert Goedhuis; geboren Groningen 21-07-1822, overleden aldaar 19-12-1872. Hij is getrouwd Groningen 21-04-1864 met Antonia Driessen; geboren Groningen 14-05-1817, overleden aldaar 22-01-1881, dochter van Arnoldus Driessen, metselaar, en Maria Felix. Antonia was werkster. Zij is getrouwd (1) Groningen 19-05-1850 (huw. ontbonden 1861) met Jan Lieuwes Jansma; geboren Ee 17-05-1815, zoon van Lieuwe Jans Jansma en Maaijke Sijbrens Aardsma. Weduwnaar van Jantje van Zanten.
 7. Daniel Goedhuis; geboren Groningen 14-10-1826, overleden aldaar 17-10-1826.
 8. Doodgeboren dochter; geboren Groningen 14-10-1826.

 


V-d Freerk Goedhuis; gedoopt Groningen 09-05-1784, overleden aldaar 11-08-1856, zoon van Jannes Pieters Goedhuis en Sijtske de Vries.

Freerk is getrouwd (1) Groningen 06-05-1810 met Aaltjen Hansens; gedoopt Groningen, A-kerk 25-11-1787, overleden in de Herestraat 23-05-1811, dochter van Luiken Hanssen en Jacomina Reinders.

Freerk is getrouwd (2) Groningen 22-04-1813 met Anna Rinkkink Hoekzema; gedoopt Groningen 24-10-1784, overleden aldaar 25-07-1849, dochter van Geert Rinkkink en Adriaantijn Groenou.

Freerk is getrouwd (3) Groningen 30-07-1852 met Hillechien Warring; gedoopt Groningen 17-07-1801, overleden aldaar 18-11-1881, dochter van Jan Warring en Freegien Hijbels. Zij is getrouwd (1) met Menne Meesenbroek.

Hij was slager in Groningen. In januari 1795 werd verkocht “een behuizinge, staande ten Zuiden in de Turftoren Straat, waar in lange jaaren ‘t Slagten is geëxerceert, en nog word gecontinueert, wordende ondere, in huure bewoond door F. Goethuis en Vrouw, en de bovenwoning door Hindrik de Boer en Vrouw.” (Groninger Courant, 16-01-1795)

Uit het tweede huwelijk:

 1. Adriaantje Goedhuis; geboren Groningen 01-10-1817, overleden aldaar 28-03-1861. Zij is getrouwd Groningen 2-06-1841 met Willem Braak; geboren Groningen 05-03-1811, overleden aldaar 28-04-1871, zoon van Hendrik Braak en Aaltje Jacobs. Willem was onderwijzer.

 


V-e Daniel Goedhuis; gedoopt Groningen 08-08-1800, overleden aldaar 31-01-1847, zoon van Jannes Pieters Goedhuis en Sijtske de Vries. Vleeshouwer.

Daniel is getrouwd Groningen 26-05-1836 met Jantje Welinck; geboren Groningen 18-07-1812, overleden Adorp 04-07-1884, dochter van Harmannus Welinck en Hillegien Berends. Dagloonster na Daniels overlijden. Jantje is getrouwd (2) Adorp 31-10-1856 met Pieter Kraima; geboren Wetsinge 24-02-1824, zoon van Jan Alderts Kraima en Marieke Pieters Teisman. Pieter was schoenmaker te Adorp.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Goedhuis; geboren Groningen 26-03-1836, overleden aldaar 29-06-1838. Gewettigd bij het huwelijk van zijn ouders, twee maanden na zijn geboorte.
 2. Harmannus Goedhuis; geboren Groningen 21-07-1837, overleden Groningen 09-07-1838.
 3. Sietske Goedhuis; geboren Groningen 22-04-1839, overleden Sauwerd 02-02-1868. Dienstbode. Zij is getrouwd Adorp 15-12-1862 Harm de Jonge; geboren Sauwerd 03-04-1838, zoon van Klaas Harms de Jonge en Anje Jans Lentelo.
 4. Hillechien Goedhuis; geboren Groningen 03-10-1840, volgt onder VI-c.
 5. Jan Goedhuis; geboren Groningen 07-02-1842, overleden Groningen 13-01-1843.
 6. Harmannus Goedhuis; geboren Groningen 20-01-1844, volgt onder VI-d.
 7. Jan Goedhuis; geboren Groningen 21-08-1845, overleden aldaar 31-01-1848.
 8. Daantje Goedhuis; geboren Groningen 30-05-1847, overleden aldaar 06-03-1848. Zij werd geboren na het overlijden van haar vader.

 


V-f Joannes (Jan) Goedhuis; gedoopt Groningen 11-04-1799, overleden aldaar 12-02-1860, zoon van Daniel Pieters Goedhuis en Alberdina de Vries. Jan was koopman, winkelier in de Oude Boteringestraat (huidig nr. 54).

Jan is getrouwd Groningen 14-05-1829 met Hillegien Bruins; geboren Groningen 23-02-1800, overleden aldaar 07-09-1862, dochter van Derk Bruins en Stientje Harms.

Uit dit huwelijk:

 1. Daniel Goedhuis; geboren Groningen 21-02-1830, overleden aldaar 08-06-1830.
 2. Stientje Goedhuis; geboren Groningen 17-04-1831, overleden aldaar 12-09-1907. Stientje is getrouwd Groningen 23-05-1866 met Johannes Brongers; geboren Groningen 06-10-1830, overleden Groningen 10-03-1899, zoon van Reinder Brongers en Trijntijn Buizing. Johannes was winkelier in de Oude Boteringestraat. Stientje was koopvrouw, na de dood van Johannes kruidenierster.
 3. Daniel Goedhuis; geboren Groningen 16-11-1832, overleden aldaar 20-01-1833.
 4. Derk Goedhuis; geboren Groningen 05-06-1834, volgt onder VI-e.
 5. Alberdina Goedhuis; geboren Groningen 25-11-1835, overleden aldaar 25-06-1875. Zij is getrouwd Groningen 04-06-1859 Lambertus Nienhuis; geboren Groningen 26-07-1834, overleden Groningen 23-01-1890, zoon van Lambertus Nienhuis en Hillegien Freerks Roetema. Lambertus was achtereenvolgens grutter, koopman/winkelier, leedaanzegger en bij zijn overlijden koster.
 6. Anna Gesina Goedhuis; geboren Groningen 17-12-1836, overleden aldaar 12-05-1855.
 7. Daniel Goedhuis; geboren Groningen 28-06-1838, volgt onder VI-f.
 8. Hillegien Goedhuis; geboren Groningen 22-12-1839, overleden aldaar 18-02-1842.
 9. Jantje Goedhuis; geboren Groningen 08-11-1841, overleden aldaar 23-05-1861.

Generatie VI

VI-a Geert Goedhuis; geboren Groningen 09-07-1814, overleden aldaar 20-05-1856, zoon van Jantje Goedhuis.

Geert is getrouwd Groningen 03-07-1842 met Willemina (Mina) Watzema; geboren Noordwolde 08-01-1816, overleden Groningen 07-12-1906, dochter van Haije Willems Watzema en Stientje Hindriks Pontkop.

Geert en Mina woonden aan het Boterdiep OZ. Geert was cichoreibrandersknecht, Mina was breister, na Geerts overlijden werd ze winkelierster.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Jakobus Goedhuis; geboren Groningen 23-01-1838, volgt onder VII-a.
 2. Haijo Goedhuis; geboren Groningen 16-02-1842, overleden Groningen 12-01-1912. Werd bij het huwelijk van zijn moeder, vijf maanden na zijn geboorte, gewettigd. Hij is getrouwd Groningen 17-10-1875 met Anna Kuil; geboren Jukwerd (Appingedam) 30-12-1840, overleden Amsterdam 07-01-1914, dochter van Geesjen Klaassen Kuil. Haijo was garenwindersleerling, sjouwerman, arbeider. Haijo en Anna woonden in de Appelstraat te Groningen. Anna vertrok 02-06-1884 naar Amsterdam, voor zover bekend zijn Haijo en Anna niet officieel gescheiden. Haijo trok na Anna’s vertrek in bij Simontje Schuitemaker (geboren Franeker 25-02-1842, overleden Groningen 25-12-1909) aan het Boterdiep OZ 18a. Na het overlijden van Simontje verhuisde Haijo naar de Kleine Kruisstraat 14 te Groningen.
 3. Stientje Goedhuis; geboren Groningen 28-07-1844. Stientje was dienstbode, later werkvrouw. is getrouwd (1) Groningen 27-10-1872 met Harmannus Nolmans; geboren Groningen 14-04-1849, overleden aldaar 07-07-1876, zoon van Warnder Harmens Nolmans en Anna Weber. Harmannus was militair bij de artillerie. Stientje is getrouwd (2) Groningen 25-12-1881 met Harmannus Johannes Wilkens; geboren Groningen 28-01-1845, overleden aldaar 14-08-1884, zoon van Jan Wilkens en Joanna Maria Arkes. Hij was weduwnaar van Anna de Boer. Harmannus was arbeider te Groningen.
 4. Gerardus Goedhuis; geboren Groningen 23-06-1855, overleden aldaar 02-10-1855.
 5. Grietje Goedhuis; geboren Groningen 23-06-1855, overleden aldaar 28-06-1857.

 


VI-b Jacob Goedhuis, ook vermeld als Jacob Ferdinand Goedhuis; gedoopt Groningen 16-10-1805, overleden Uithuizermeeden 30-12-1861, zoon van Ferdinand Goedhuis en Geertruid Jacobs Glas.

Jacob is getrouwd (1) Uithuizermeeden 20-05-1826 met Frouwke Sywerts Kelder; geboren Zandeweer 24-12-1799, overleden Uithuizermeeden 10-04-1852, dochter van Sywert Harms Kelder en Grietje Jans. Frouwke was dienstbode.

Jacob is getrouwd (2) Uithuizermeeden 19-10-1853 met Anje van der Werf; geboren Spijk 01-06-1816, overleden Uithuizermeeden 26-05-1856, dochter van Pieter Alberts van der Werf, kuiper, en Dieverke Derks.

Jacob was verwer, in 1838 ook vermeld als winkelier. Vanaf de stichting in 1835 tot zijn overlijden was hij onafgebroken ouderling bij de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente in Uithuizermeeden.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Geertruid Goedhuis; geboren Uithuizermeeden 21-09-1826, overleden aldaar 13-10-1834.
 2. Siewert Goedhuis; geboren Uithuizermeeden 22-05-1830, overleden aldaar 10-10-1834.
 3. Grietje Goedhuis; geboren Uithuizermeeden 24-07-1832, overleden aldaar 07-09-1832.
 4. doodgeboren kind; geboren Uithuizermeeden 01-01-1834.
 5. Siewert Goedhuis; geboren Uithuizermeeden 20-01-1836, overleden aldaar 02-09-1860.
 6. Geertruid Goedhuis; geboren Uithuizermeeden 24-02-1838, overleden aldaar 15-06-1838.
 7. Geertruid Goedhuis; geboren Uithuizermeeden 22-08-1840, overleden aldaar 08-01-1841.

 


VI-c Hillechien Goedhuis; geboren Groningen 03-10-1840, overleden Middelstum 19-08-1906, dochter van Daniel Goedhuis en Jantje Welinck.

Hillechien is getrouwd Adorp 01-04-1875 met Jurjen Hoogstra, geboren Niehove 27-02-1854, overleden Middelstum 27-11-1904, zoon van Ritske Wiebes Hoogstra en Sijtske Johannes Vlasman, dagloner en koopman.

Uit een onbekende relatie:

 1. Pieterke Goedhuis; geboren Wetsinge 19-02-1865, overleden Assen 05-07-1944. Pieterke is getrouwd (1) Adorp 06-05-1886 met Antoon Bos; geboren Ezinge 13-05-1858, overleden Adorp 28-12-1903, zoon van Leendert Pieters Bos en Geertje Abels van der Schans, schippersknecht, koopman.
  Pieterke is getrouwd (2) Adorp 20-03-1905 met Kornelis Balkema; geboren Westerdijkshorn 29-09-1849, overleden Bedum 09-03-1942, zoon van Klaas Kornelis Balkema en Aaltje Tjeerds Timmer, tuinman. Kornelis is getrouwd eerder Bedum 19-05-1875 met Dieuwerke Bouwkamp; geboren Bedum 29-06-1845, overleden aldaar 24-11-1899, dochter van Pieter Geerts Bouwkamp en Anje Hindriks Stuurwold.

 


VI-d Harmannus Goedhuis; geboren Groningen 20-01-1844, overleden Sauwerd (Adorp) 20-04-1909, zoon van Daniel Goedhuis en Jantje Welinck.

Harmannus is getrouwd Wildervank 22-02-1879 met Martje Tuil; geboren Wildervank 17-02-1857, overleden, dochter van Drewes Harms Tuil en Martje Bul. Martje is hertrouwd Adorp 01-04-1911 met Marten Buikema; geboren Warffum 15-01-1857, zoon van Jan Klaasens Buikema en Anje Pieters van der Wal. Marten was weduwnaar van Reina Buis.

Harmannus was schoenmaker. Hij verklaarde bij het huwelijk van zijn zoon Pieter (13-05-1905) niet te kunnen schrijven, bij het huwelijk van zijn dochter Martje (20-05-1905) zette hij echter wel zijn (bibberige) handtekening.

Uit dit huwelijk:

 1. Harm Goedhuis; geboren Wildervank 04-07-1876, overleden Adorp 16-01-1896, gewettigd. Schippersknecht. Woonde van 05-06-1890 tot 02-02-1895 te Groningen.
 2. Martje Goedhuis; geboren Sauwerd 31-05-1883. Martje is getrouwd Adorp 20-05-1905 met Jacob Vos; geboren Oosterwijtwerd 09-09-1876, zoon van Jacob Wieringa Vos en Sikje Doorenbos. Dagloner.
 3. Daniel Goedhuis; geboren Adorp 29-09-1885, volgt VII-b.
 4. Pieter Goedhuis; geboren Sauwerd 04-07-1887, volgt VII-c.
 5. Jan Goedhuis; geboren Sauwerd 11-11-1887, volgt VII-d.
 6. Drewe Goedhuis; geboren Adorp 16-08-1891, volgt onder VII-e.

 


VI-e Derk Goedhuis; geboren Groningen 05-06-1834, overleden Eenrum 08-03-1874, zoon van Joannes Goedhuis en Hillegien Bruins. Koopman, winkelier (1870, 1874).

Derk is getrouwd (1) Baflo 2-10-1858 met Jakobina Rijpma; geboren Baflo 14-06-1835, overleden Eenrum 26-06-1862, dochter van Johannes Enno Rijpma, broodbakker te Baflo, en Hilje Reinders Reinders (?-1854). Jakobina werd waarschijnlijk geboren op boerderij ‘De Blokken’ aan de Maarhuizerweg 1 te Baflo, haar overgrootouders van moederskant hadden deze boerderij al in 1766 gekocht en in 1818 werden haar ouders eigenaars van deze boerderij .

Derk is getrouwd (2) Groningen 21-10-1865 met Dievertje Elizabeth Henderika Meijer; geboren Groningen 15-07-1836, overleden Groningen 04-05-1881, dochter van Derk Meijer en Henderika de Jonge.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Joannes Goedhuis; geboren Baflo 13-11-1858, overleden Eenrum 16-06-1859.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Doodgeboren zoon; geboren Eenrum 25-08-1866.
 2. Henderika Goedhuis; geboren Eenrum 06-08-1868, overleden Amsterdam 28-05-1931. Henderika kwam na het overlijden van haar vader/ouders in huis bij haar oom ds. Daniel Goedhuis in Blija en verhuisde met hem in 1883 naar Appingedam. Was later dienstbode en huishoudster in Amsterdam.
 3. Joannes Goedhuis; geboren Eenrum 29-07-1870, overleden Amsterdam 14-01-1900. Beambte.

Ds Daniel Goedhuis (1838-1901)VI-f Ds. Daniel Goedhuis; geboren Groningen 28-06-1838, overleden Appingedam 22-09-1901, zoon van Joannes Goedhuis en Hillegien Bruins.

Hij is getrouwd Leeuwarden 18-11-1863 met Anna Plet, geboren Leeuwarden 16-12-1841, overleden Haarlem 15-07-1931, begraven Appingedam 18-07-1931, dochter van Jacobus Plet (1809-1888), meubel- en spiegelmaker, en Trijntje Bakker (1805-1876).

Daniel werd 18-01-1858 ingeschreven als theologiestudent te Groningen onder prof. Lodewijk Gerlach Pareau, die les gaf in christelijke zedenleer, exegese, hermeneutiek, dogmatiek en apologetiek. Hij werd predikant te Schoonoord (29-11-1863), Coevorden (05-05-1867), Blija (12-12-1869), Appingedam (07-10-1863 tot overleden).

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Goedhuis; geboren Schoonoord 15-09-1864, volgt onder VII-f.
 2. Trijntje (Tine) Goedhuis; geboren Schoonoord 20-09-1866, overleden Haarlem 28-05-1944, gecremeerd Driehuis-Westerveld 01-06-1944. Tine woonde in 1870 in Groningen bij de fam. Bakker-Marrink aan de Oude Ebbingestraat 78. In 1879 verhuisde ze naar Blija, maar in 1880 woonde ze weer in Groningen aan de Oude Ebbingestraat 78, nu bij haar oom en tante Jan en Ineke Stegers-Plet. In 1884 verhuisde ze naar haar ouders in Appingedam. In 1898 verhuisde Tine samen met haar zusje Hillegonda naar Groningen, waar ze intern woonde in de Huishoudschool aan de Jacobijnerstraat 24. Op 4-09-1900 verhuisde ze weer naar Appingedam.
 3. Jacobus (Koos) Goedhuis; geboren Coevorden 25-12-1868, overleden Blija 14-01-1872.
 4. Gerro Daniel Goedhuis; geboren Blija 28-11-1870, volgt onder VII-g.
 5. Jacobus Goedhuis; geboren Blija 23-10-1873, overleden Upwey (Australië) sept. 1938. Gezagvoerder der Koninklijke Pakketvaart Maatschappij. Hij was gehuwd met R.P. Bowman.
 6. Hillegonda Alberdina Goedhuis; geboren Blija 11-05-1880, overleden Naarden 22-01-1969, gecremeerd Driehuis-Westerveld 27-01-1969. Verhuisde 17-09-1898 naar Groningen waar ze samen met haar zus intern woonde op de Huishoudschool. Later woonde ze als onderwijzeres bij de fam. Ritsema-Brons aan de Grote Spilsluizen NZ 5a; ze was waarschijnlijk huisonderwijzeres van de drie kinderen in dit gezin. Op 4-09-1900 verhuisde ze naar Appingedam. Vanaf ca. 1920 woonde ze met mej. J.W. Ledeboer aan de Brederostraat 9 te Haarlem. Hillegonda en haar huisgenote waren allebei lerares aan een middelbare school, Hillegonda gaf les in aardrijkskunde.

Generatie VII

VII-a Johannes Jakobus Goedhuis; geboren Groningen 23-01-1838, overleden aldaar 05-06-1874, zoon van Geert Goedhuis en Willemina Watzema. Kleermaker.

Hij is getrouwd Groningen 07-07-1867 met Johanna Charlotte Ludemann, geboren Groningen 24-12-1846, dochter van Jan Frericks Stein Ludemann en Leentje de Groot. Zij is later getrouwd Groningen 14-05-1876 met Wilhelmus Harmens Nolmans; geboren Groningen 27-12-1851), zoon van Warnder Harmens Nolmans en Anna Weber.

Uit dit huwelijk:

 1. Willemina Johanna Goedhuis; geboren Groningen 12-06-1867, overleden Groningen 16-12-1932. Werd bij het huwelijk van haar ouders gewettigd. Zij is getrouwd Groningen 12-08-1888 met Gerhard Heinrich Wilkens; geboren Papenburg 03-06-1865, overleden Groningen 26-01-1941, zoon van Wilhelm Wilkens en Anna Walker. Arbeider, schilder.
 2. Leentje Hinderika Goedhuis; geboren Groningen 09-06-1868, overleden aldaar 05-04-1871.
 3. Johanna Charlotte Goedhuis; geboren Groningen 13-06-1870, overleden aldaar 25-07-1870.
 4. Leentje Frederika Goedhuis; geboren Groningen 04-07-1871, overleden aldaar 02-07-1872.
 5. Leentje Johanna Goedhuis; geboren Groningen 30-04-1873, overleden aldaar 17-10-1874.

 


VII-b Daniel Goedhuis; geboren Adorp 29-09-1885, overleden ‘t Zandt 01-10-1948, zoon van Harmannus Goedhuis en Martje Tuil.

Hij is getrouwd ‘t Zandt 20-05-1904 met Frouwke Bosch; geboren Loppersum 19-12-1881, overleden Leermens 08-03-1953, dochter van Jan Bosch en Kunje Knol.

Uit dit huwelijk:

 1. Harmannus Goedhuis; geboren ‘t Zandt 14-06-1904, volgt onder VIII-a.
 2. Kunje Goedhuis; geboren ‘t Zandt 11-06-1907, overleden Appingedam 29-10-1984. Huishoudster. Zij is getrouwd (1) ‘t Zandt 10-07-1926 met Kornelis Herwich; geboren ‘t Zandt 05-09-1904, overleden Schwesing (Duitsland) 02-11-1944, zoon van Gerrit Herwich en Trijntje Knol. Zij is getrouwd (2) ‘t Zandt 17-05-1947 met Harman Schapelhouman; geboren Diever 13-08-1900, overleden Middelstum 29-07-1950, zoon van Hendrik Schapelhouman en Lummigje van der Bos.
 3. Jan Goedhuis; geboren ‘t Zandt 24-07-1908, overleden voor 1994. Landarbeider. Emigreerde naar Canada. Hij is getrouwd Bierum 02-12-1932 met Stientje (Christine) van Dijken; geboren Holwierde 29-05-1912, overleden Perth 01-12-1994, dochter van Heike van Dijken en Trijntje Lalkens.
 4. Pieter Goedhuis; geboren ‘t Zandt 21-03-1911, volgt oonder VIII-b.
 5. Geertruid Frouwke (Trui) Goedhuis; geboren ‘t Zandt 27-12-1913. Naaister. Trui is getrouwd 19-08-1933 met Hielke Herwich; geboren Leermens 07-09-1912, zoon van Gerrit Herwich en Trijntje Knol. Veldarbeider. Hielke en Trui emigreerden naar Amerika.
 6. Martinus Goedhuis; geboren ‘t Zandt 08-04-1924, overleden Loppersum 17-11-1963. Hij is is getrouwd ‘t Zandt 10-06-1952 met Atje van Dijken; geboren Leermens 19-09-1928, dochter van Jacob van Dijken en Aafke Slagter.

 


VII-c Pieter Goedhuis; geboren Sauwerd 04-07-1887, overleden Termunten 29-03-1955, zoon van Harmannus Goedhuis en Martje Tuil. Landbouwer.

Pieter is getrouwd (1) Adorp 13-05-1905 met (huw. ontbonden 1915) Aafke Dijkema; geboren Bedum 14-03-1884, dochter van Derk Dijkema en Tjaakje Apoll.

Pieter is getrouwd (2) Achtkarspelen 19-08-1916 met Wiea Motzveldt; geboren Groningen 16-02-1892, overleden aldaar 26-03-1968, dochter van Pieter Berend Motzveldt en Wiea Rozema.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Martje Goedhuis; geboren Sauwerd 20-01-1906, overleden aldaar 20-01-1906.
 2. Derk Goedhuis; geboren Bedum 14-10-1906, overleden Westerdijkshorn 15-05-1907.
 3. Levenloos geboren zoon; geboren Westerdijkshorn 04-03-1908.
 4. Martje Goedhuis; geboren Bedum 01-03-1910, overleden Tynaarlo 31-07-1910.
 5. Martha Goedhuis; geboren Tynaarlo 03-11-1911, overleden Woldendorp 29-11-1992. Martha is getrouwd 17-05-1934 met Pieter Vos; geboren Woldendorp 05-09-1906, overleden Delfzijl 04-04-2001, gecremeerd Winschoten 09-04-2001, zoon van Wubbo Vos en Ellechien Bult. Landarbeider, werkte vanaf 1941 bij het Ziekenfonds.
 6. Derk Goedhuis; geboren Tynaarlo 16-03-1913, overleden Hellum 08-09-1914.
 7. Gerhard Goedhuis; geboren Beilen ca. maart 1916, overleden aldaar 23-08-1916.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Pieter Goedhuis; geboren Saaksum 14-05-1917, overleden aldaar 17-07-1918.
 2. Margaretha Goedhuis; geboren Vries 1918, overleden Saaksum 07-12-1918.
 3. Margaretha Goedhuis;geboren Saaksum 12-07-1919, overleden 26-11-1975, begraven Ede. Margaretha is getrouwd Termunten 21-05-1942 met Berend Rienmeijer; ; geboren Midwolda 20-08-1920, overleden 30-07-1988, begraven Ede, zoon van Harm Rienmeijer, landarbeider, en Diever Remeijer. Berend was timmerman.
 4. Wiea (Wiea) Goedhuis; geboren Saaksum 08-04-1922, overleden Termunten 08-02-1954. Wia is getrouwd Termunten 26-10-1944 met Klaas Telkamp; geboren Woldendorp 08-02-1911, zoon van Klaas Telkamp en Maria Koning. Klaas was van 1950-1976 smid in de smederij bij het centrum te Termunten. Klaas is getrouwd later Termunten 11-08-1956 met Everdina Stubbe.
 5. Aaltje Goedhuis

 


VII-d Jan Goedhuis; geboren Sauwerd 11-11-1887, overleden 30-06-1963, begraven op de Riverside Cemetery in Albany, Oregon (USA), zoon van Harmannus Goedhuis en Martje Tuil.

Jan is getrouwd Groningen 27-06-1909 met Geertdina (Dina) Pathuis; geboren Termunten 19-08-1885, overleden 13-10-1971, begraven op de Riverside Cemetery in Albany, Oregon (USA), dochter van Johannes Pathuis en Abeltje Perdok.

Jan was broodbakker in Groningen. Het paar is rond 1913-1914 met hun gezin geëmigreerd naar de Verenigde Staten, waar ze zich John en Geerdena (Dena) Goodhouse noemden.

Uit dit huwelijk:

 1. Martje Goedhuis; geboren Groningen 09-11-1909, overleden.
 2. Johannes Goedhuis, later Joe Goodhouse; geboren Groningen 28-05-1911, overleden 13-01-1984, begraven in de Twin Oaks Memorial Gardens in Albany, Oregon. Hij is getrouwd met Emma L. Goodhouse; geboren 02-01-1915, overleden 09-10-1981, begraven in de Twin Oaks Memorial Gardens in Albany, Oregon.
 3. John Goodhouse jr.; geboren 02-02-1919, overleden 14-08-1993, begraven in de Twin Oaks Memorial Gardens in Albany, Oregon. Hij is getrouwd met Betty Goodhouse; geboren 1920, overleden 2005, begraven in de Twin Oaks Memorial Gardens in Albany, Oregon.

 


VII-e Drewe Goedhuis; geboren Adorp 16-08-1891, overleden Hoeven 05-01-1950, zoon van Harmannus Goedhuis en Martje Tuil. Koopman.

Drewe is getrouwd met Etten-Leur 02-05-1924 Maria Gijzen; geboren Etten-Leur 24-03-1896, overleden Rucphen 25-02-1961, dochter van Marinus Gijzen en Antonetta Weijnen. Zij was eerder getrouwd Etten-Leur 22-09-1916 met Martinus de Rooij; geboren Etten-Leur 10-11-1896, overleden aldaar 05-10-1918, zoon van Martinus de Rooij en Adriana Mol.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonetta Goedhuis; geboren Rucphen 28-02-1922. Erkend bij huwelijk op 02-05-1924. Zij is getrouwd Hoeven 02-05-1944 met Gerardus Jaspers; geboren Hoeven ca. 1917, zoon van Antonius Jaspers en Cornelia Konings.
 2. Maria Goedhuis; geboren Rucphen 31-10-1924. Zij is getrouwd Hoeven 06-02-1946 met Primo Villanara; geboren Matadi, Belgisch Congo ca. 1922, zoon van Isidora Villanara en Guivanina Grespan. Grondwerker in Hoeven (1946).
 3. Andreas Goedhuis; geboren Rucphen 25-08-1926, overleden St. Willebrord 17-12-1995. Hij is getrouwd met Maria Boeren; geboren ca. 1928, overleden St. Willebrord 21-01-2001.
 4. Hermanus Andreas Goedhuis; geboren Rucphen 03-05-1930.
 5. Johanna Goedhuis; geboren Rucphen 07-06-1932, overleden aldaar 27-08-1948.
 6. ? Dré Goedhuis; geboren Hoeven 27-01-1942, overleden Rotterdam, Dijkzigtziekenhuis 05-12-1990.

 


VII-f Dr. Johannes Goedhuis; geboren Schoonoord 15-09-1864, overleden Den Haag 17-08-1950, gecremeerd Driehuis-Westerveld 21-08-1950, zoon van Daniel Goedhuis en Anna Plet.

Hij is getrouwd Amsterdam 30-10-1902 met Titia Cornelia van der Ploeg; geboren Assen 09-02-1877, overleden Laren (NH) 11-11-1973, dochter van dr. Bartele Jacob van der Ploeg en Minke Halbertsma.

Johannes kwam in 1883 vanuit Leeuwarden naar Groningen, waar hij als inwonend student woonde bij de fam. Beek-Roelants aan de Oude Kijk in ‘t Jatstraat 174. Hij werd 24-09-1883 ingeschreven als student geneeskunde te Groningen onder prof. Hendrik Jan van Ankum (deze doceerde dierkunde, vergelijkende anatomie en vergelijkende fysiologie). Johannes werd later assistent bij het Academisch Ziekenhuis te Groningen. Hij werd bij koninklijk besluit in juni 1891 benoemd tot Officier van gezondheid 2e klas bij het personeel van de Geneeskundige dienst van het leger in Nederlandsch-Indië. Hij vertrok 26 december 1891 met het stoomschip Samarang vanuit Rotterdam en kwam op 5 februari 1892 in Batavia aan. Johannes was achtereenvolgens gestationeerd in het hospitaal in Batavia, bij de geneeskundige dienst van de Wester afdeling van Borneo (nov. 1892) en opnieuw op Java in het hospitaal in Batavia (juli 1895). In april 1897 kreeg hij een jaar verlof wegens ziekte en keerde terug naar Nederland. In 1900 kreeg hij “ter zake van lichaamsgebreken, niet ontstaan in en door den dienst” eervol ontslag, met toekenning van een jaarlijks pensioen van ƒ 750. Eerder werd in het Stamboek genoteerd dat hij “is behept met huidadernetten in de rechterkniekuil”. Het is niet duidelijk of het een met het ander te maken heeft.

Vanaf 1898 woonde Johannes in Amsterdam, waar hij zich onder Hector Treub specialiseerde in de gynaecologie. Hij vestigde zich in oktober 1901 als chirurg en vrouwenarts in Arnhem. Per 1 november 1902 volgde zijn benoeming tot geneesheer in het Gemeenteziekenhuis te Deventer. Hij was kort daarvoor getrouwd met Titia, die ook had gestudeerd onder Treub en in 1900 het diploma Theoretische Geneeskunde had behaald. Het stel presenteerde zich in hun huwelijksannonce beiden als arts. Hoewel Titia niet als arts praktiseerde, blijkt haar betrokkenheid bij het welzijn van anderen onder meer door haar bezigheden als bestuurslid van de Deventer afdeling van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (1906), als medeoprichter en presidente van het consultatiebureau (1910-1914) en als medeoprichter van de Coöperatieve Vereniging ‘de Centrale Keuken’ in Deventer (1913). Ze was vanaf 1919 acht jaar gemeenteraadslid in Deventer (Lammers, 2000).
Johannes werd in 1927 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij vroeg in 1931 ontslag aan als heel- en verloskundige van de armenpraktijk en als chirurg van het St. Geertruiden Gasthuis. Hij verhuisde met zijn vrouw naar Apeldoorn. Als lid van de Rotary Club Apeldoorn was hij initiator van de in 1932 opgerichte Rotary Club Deventer. Het echtpaar verhuisde later naar Den Haag.

Uit dit huwelijk:

 1. Mr. Minke Goedhuis; geboren Deventer 16-09-1903, overleden Soestdijk 23-08-1996. Zij was enige tijd ambtenaar in Nederlands-Indië, onder meer als hoofdcommies bij het tijdelijk kantoor voor de Volkstelling in 1939. Zij is getrouwd Batavia 22-09-1939 met Anton Willem Turk; geboren Amsterdam 29-05-1891, overleden Laren 28-11-1962, zoon van Gerbrand Turk en Pauline Henriëtte Jacoba barones van Wassenaer tot Sint Pancras. Luitenant ter zee 2e klas bij de Kon. Ned. Marine, later inspecteur bij de dienst der zoutregie in Nederlands-Indië. Hij is getrouwd (1) Amsterdam 13-06-1929 (huw. ontbonden 1935) met Hendrika Bernardina Jansma; geboren Amsterdam 04-09-1893, dochter van Frederikus Gerhardus Jansma en Maria Cornelia Arxhoek. Zij is getrouwd (2) Bournemouth (GB) 04-09-1935 met Gerard Louis Scheidelaar; geboren Hilvarenbeek 05-01-1894.
 2. Prof. dr. Daniel (Daan) Goedhuis; geboren Deventer 31-01-1905, overleden Ossington (GB) 05-10-1995. Na een studie rechten in Leiden werd hij juridisch adviseur bij de KLM. Hij werd secretaris (1931) en secretaris-generaal (1938) van de International Air Transport Association (IATA). Na het behalen van zijn doctoraal werd hij lector (1938) aan de Leidse universiteit. Terwijl hij was ondergedoken publiceerde hij het Handboek voor het luchtrecht (1943).In dat jaar wist hij via Portugal te ontkomen naar Londen, waar hij secretaris-generaal van het tijdelijk IATA-kantoor werd. Na de oorlog was hij als burgerluchtvaart-attaché verbonden aan de Nederlandse ambassade in Londen. Hij werd in 1947 buitengewoon hoogleraar lucht- en ruimterecht in Leiden. Daan Goedhuis ontving diverse onderscheidingen, hij werd benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau (1946), ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1955) en commandeur in de Orde van de Infant Dom Henrique (1961) en was drager van het Verzetsherdenkingskruis en het Kruis van Verdienste.
  Hij is getrouwd Rossinière, Zwitserland 05-07-1932 (1) (huwelijk ontbonden arr. rechtbank Den Haag 20-12-1938) met Nicoline Anna Philipse; geboren Den Haag 27-12-1907, dochter van mr. Johan Anthoni Philipse en Eugénie Hooglandt. Zij is hertrouwd Epe 02-03-1954 met jhr. Martinus de Blocq van Scheltinga; geboren Velp 30-04-1900, overleden Vennes (Lausanne) 17-07-1961, zoon van jhr. Hans Willem en Wilhelmina Louise de Bergh en wedr. van Cecilia Johanna gravin van Limburg Stirum. Lid firma Gleichman, Van Heemstra & Co., commissaris in effecten te Den Haag, dijkgraaf Waterschap Zeven Grietenijen en Stad Sloten.
  Daniel is getrouwd (2) Londen 21-04-1939 met Rachel Daphne Henderson; geboren 12-04-1916, overleden Bighton House in Alresford, Hampshire (GB) 15-06-1973, dochter van Arnold Henderson (1883-1933) en Helen Madeline Gordon (1886-1961).
  Daniel is getrouwd (3) met P. Miles.
 3. Ir. Bart Goedhuis; geboren Deventer 07-06-1911, overleden 1996/2007. Hij is getrouwd Amsterdam 12-09-1957 met Vera Fuller Hoos; geboren Londen (GB) 29-06-1922, overleden Den Haag 16-09-2007, gecremeerd Den Haag Nieuw Eykenduinen 21-09-2007.

 

VII-g Ds. Gerro Daniel Goedhuis; geboren Blija 28-11-1870, overleden Amersfoort 06-04-1947, gecremeerd Driehuis-Westerveld 10-04-1947, zoon van Daniel Goedhuis en Anna Plet.

Hij is getrouwd Sappemeer 25-06-1896 met Jeanette Boon; geboren Sappemeer 12-01-1869, overleden Leeuwarden in het Diaconessenhuis 13-12-1951, gecremeerd Driehuis-Westerveld 17-12-1951, dochter van Anne Hooites Boon en Petronella Maathuis.

Na zijn eindexamen (1889) aan het gymnasium in Leeuwarden studeerde Gerro theologie aan de Leidse universiteit. In juni 1895 keerde hij terug naar zijn ouders in Appingedam. Hij werd eind dat jaar door het provinciaal kerkbestuur van Drenthe toegelaten tot de evangeliebediening. Gerro werd beroepen tot Ned. Herv. predikant te Loppersum (12-07-1896), Marssum (1900), Hoogkarspel (1904), Epe (1917-1936). Lid van de voogdijraad te Zutphen (tot 1936). Als emeritus-predikant verhuisde hij in 1936 met zijn vrouw naar Amersfoort.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Petronella Goedhuis; geboren Loppersum 24-09-1897, overleden Amersfoort 24-09-1978. Zij is getrouwd Epe 25-08-1923 met Jan Frederik Paul; geboren Hilversum 21-01-1895, overleden Bilthoven 27-10-1988, zoon van Frederik Paul en Catharina Aleida Daems. Jan was adjunct-directeur bij de Lijempf. Hij werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 2. Dr. Anne Daniel Goedhuis; geboren Marssum 23-03-1901, volgt onder VIII-c.

Generatie VIII

VIII-a Harmannus (Mans) Goedhuis; geboren ‘t Zandt 14-06-1904, overleden Haren 17-05-1978, zoon van Daniel Goedhuis en Frouwke Bosch. Timmerman, aannemer.

Mans is getrouwd (1) ‘t Zandt 12-05-1927 met Marie Buitenkamp; geboren ‘t Zandt 28-04-1908, overleden Loppersum 15-05-1935, dochter van Jan Buitenkamp, machinist, en Grietje Balkema.

Mans is getrouwd (2) Loppersum 09-05-1936 (huw. ontbonden 1938) met Hillechien Drenth; geboren Jipsingboermussel 12-10-1912, dochter van Mattheus Drenth en Engeltien Been.

Mans is getrouwd (3) Haren 27-01-1940 met Klaassien Riepma; geboren Tjuchem 12-11-1917, overleden 04-03-1983, dochter van Jan Riepma (1892-1965) en Aaltje Briek (1896-1981).

Uit het eerste huwelijk:

 1. Frouwke Goedhuis; geboren Loppersum 13-04-1930, overleden Groningen 12-08-1932.
 2. Jan Goedhuis; geboren Loppersum 01-05-1935, overleden juli 1986.
 3. Daniel (Daan) Goedhuis; geboren Loppersum 01-05-1935, overleden Assen 18-12-2021. Huisschilder.

Uit het derde huwelijk:

 1. Aaltje Frouwke (Alie) Goedhuis; geboren Haren 10-07-1940, overleden Groningen 20-09-2012.

 


VIII-b Pieter Goedhuis; geboren ‘t Zandt 21-03-1911, overleden Haren 21-02-1972, zoon van Daniel Goedhuis en Frouwke Bosch.

Hij is getrouwd 04-11-1933 met Diepke van Leggelo; geboren Garmerwolde 28-08-1913, overleden Haren 13-10-1991, dochter van Menno van Leggelo (1885-1977) en Geertje Nieborg (1887-1976).

Pieter was de grondlegger (1933) en directeur van Schildersbedrijf Goedhuis N.V. te Haren.

Uit dit huwelijk, onder anderen:

 1. Geertje Goedhuis; geboren Haren 23-07-1945, overleden Dordrecht 03-02-2009.

 


VIII-c Dr. Anne Daniel Goedhuis; geboren Marssum 23-03-1901, overleden Haren 22-10-1975, zoon van Gerro Daniel Goedhuis en Jeanette Boon. Hij was van 1929-1967 huisarts te Veendam, verhuisde in 1967 naar Haren.

Hij is getrouwd Veendam 01-12-1931 met Lammechina Alide Bouwman; geboren Borgercompagnie (Veendam) 27-07-1908, overleden Groningen 02-07-1986, dochter van Albert Derk Bouwman en Geertje Meiborg.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerro Daniël Goedhuis; geboren Veendam 25-07-1935, overleden Ruurlo 27-10-2017.
 2. Albert Hendrik Goedhuis; geboren Veendam 12-11-1938, overleden Groningen 27-07-2021. Medisch adviseur Univé verzekeringen.

Verwant?

Jantie Jacobs Goethuis; begraven Groningen, Nieuwe Kerk 01-02-1753. Uit het begraafregister: “Jantie Jacobs Wed: Van Frans Vander Pool heeft gewoont aan de Breede Markt op de hoek van Poel Straat in een kelder”. Zij is getrouwd met Frans van der Pool; begraven Groningen 13-02-1750. Uit het begraafregister: “Frans van der Pool heeft gewoont aen het brede Mark bij Poelstr= Jantie Goethuis Zijn nagelaten huis vr=”.

Zijn zij identiek aan Frans Christiaans van Groningen, die op 21-10-1723 trouwde met Jantjen Jacobs (dochter van Jacob Pieters)? Hieruit een zoon Christiaan (1724).


Bronnen

 

Daniel Goedhuis (1905-1995)
Jan Goedhuis (1887-1983)

x Geertdina Pathuis

Johannes Goedhuis (1864-1950)

x Titia Cornelia van der Ploeg


Deze genealogie is voor het laatst bijgewerkt op 24 april 2022

8 Comments

 • J.G.Oldenziel

  Geachte Familie Goedhuis,

  Uit mijn HBS-tijd in Veendam in de vijftiger jaren van de vorige eeuw zat ik in de klas met een Albert Goedhuis, zoon van de huisarts hier voornoemd. Ook had hij een oudere broer Gerro. Tijdens een verkeersongeval in Veendam in de begin jaren zeventig heb ik Albert als huisarts medische zorg zien verlenen. Woont Albert nog in Veendam ?

  met vriendelijke groet

  Jan G. Oldenziel

 • Ronn

  Ik ben slechts verwant aan de Goedhuis-en. Ik heb in het verleden wel contact gehad met de Veendammertak, maar weet niet waar de mensen nu wonen. Ik houd me meer bezig met het verleden…

 • A.Goedhuis

  Bij toeval zag ik bovenstaande reactie van J.G.Oldenziel die ik mij nog herinner uit mijn middelbare schooltijd. Sinds 1999 woon ik niet meer in Veendam maar in Gorssel. Mijn oudere broer Gerro woont in Purmerend.
  Met vriendelijke groet,

  Albert Goedhuis

 • R.E. Murk

  Ten behoeve van een onderzoek door het Cavaleriemuseum Amersfoort zoeken wij informatie over de Engelandvaart in 1944 van prof. Dr. Daniël Goedhuis

 • Erna Lammers

  Hallo Ronn,
  In mijn onderzoek naar Titia Goedhuis- van der Ploeg kom ik een andere overlijdensdatum van haar zoon Daniel Goedhuis tegen. De datum die hier nu staat is 1969, maar hij is pas in 1995 overleden.

  Mijn bron is het In Memoriam

  Met vriendelijke groet,

 • Ronn

  Beste Erna, bedankt voor de reactie. Ik had nog geen overlijdensdatum voor Daniel Goedhuis, die heb ik nu -aan de hand van de bron- kunnen toevoegen.

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *