• Genealogieën

    Genealogie van de familie Veling

    Stamvader Garrelt Ubbens woonde in de eerste helft van de 17e eeuw in Muntendam. Zijn nageslacht in mannelijke lijn voert/voerde de familienamen Hazewinkel, Koetse, Meerman, Veling en Westinga. In dit overzicht wordt alleen de Veling-lijn uitgewerkt. Een veling was een Duitse (land-)arbeider die met name in het zomerseizoen naar Groningen trok om daar te komen werken. De naam komt (voor zover nu bekend) voor het eerst in de familie voor bij de kleinkinderen van Sijntko Derks en Trijntjen Derks. Misschien was Trijntjens vader Derk Hindriks (die vanuit het Duitse Hilten naar Veendam kwam) een veling. Generatie I   I Garrelt Ubbens Garrelt is getrouwd met Hindrickjen. Archief Fam. Trip, 20-02-1649:…