Genealogie van de familie Depasse

De familie Depasse is afkomstig uit België; Jean Baptiste Depasse (ca. 1810-1844), ook De Passe, vestigde zich in de eerste helft van de negentiende eeuw in Amsterdam. Hij was er werkzaam als lettergieter en werd in 1841 vennoot in een firma die tot 1856 mede zijn naam droeg.

18560916 Algemeen Handelsblad verkoop lettergieterij

De familie Depasse is een kleine familie; bij de volkstelling in 1947 werden er in Nederland zes naamdragers geteld, in 2007 waren er minder dan vijf.1 De naam wordt ook gevoerd als Depassé.


Generatie I

 

I Jean Baptiste Depasse, ook De Passe; geboren Brussel [België] ca. 1810, overleden Amsterdam 16-02-1844, zoon van Jean Baptiste Depasse en Maria Louisa Prevo.

Jean was werkzaam als “lettergieter bij de Heeren Elia en Compagnie als meesterknecht”. Op 24 mei 1841 werd een contract gesloten “tusschen de Heeren Jean Baptiste Depasse, Gerrit Wildenbeest en Jacob Stoelman, houdende oprigting eener Vennootschap tot het daarstellen eener Lettergieterij op de Bloemgracht N0 3025 en 3026. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 15 jaren eindigende 11 Maart 1855, mits dezelve vóór 1 Januarij 1854 zij opgezegd” (…) “De firma is Depasse en Co, welke door ieder vennoot zal worden geteekend, doch alleen voor zaken de vennootschap betreffende. (…) Zoo de eerste contractant als Weduwnaar mogt komen te overlijden, zullen zijne erven aandeel in de vennootschap blijven behouden tot op het einde van het sterfjaar.” [Algemeen Handelsblad, 20 juli 1841] Later dat jaar zijn de drie heren, allen lettergieters, een contract aangegaan met makelaar Hendrik Menne. Het vennootschap werd voortgezet, opnieuw voor 15 jaar, als de firma De Passe Stoelman en Menne. [Nederlandsche staatscourant, 1 oktober 1841] Al per 31 december 1841 werd ook deze firma, met onderling goedvinden, ontbonden. Depasse en Menne gingen samen verder. Jean Depasse bleef het bestuur over de lettergieterij voeren, voor en door rekening van Menne. [Algemeen Handelsblad, 1 januari 1842]. Ook na Jeans overlijden bleef zijn naam aan de zaak verbonden. In 1856 werd de lettergieterij van ‘De Passe en Menne’ te koop gezet en overgenomen door Nicolaas Tetterode. Tetterodes zaak, lange tijd bekend als Lettergieterij Amsterdam, bestaat nog steeds als grafisch bedrijf. Het pand aan de Bloemgracht 134 werd in 1903 gesloopt.

Jean gaf als “Jean Baptist de Passe” het overlijden van zijn vrouw aan, hij tekende de akte als “J.B. Depasse”. Uit zijn eigen overlijdensakte: “op den zestienden dezer des voormiddags ten zeven ure, in het huis, staande Oude Zijds achterburgwal Kanton 1, No 1, is overleden Jan Baptist de Passe van beroep lettergieter wonende aan de Bloemgracht n 65 in den ouderdom van drieendertig Jaren, geboren te Brussel, weduwnaar van Rosalia Grese, zoon van Jan Baptist de Passé en Maria Louisa Prevo”.

Jean was gehuwd met Rosalie (Rose) Greij; geboren Mons (B) ca. 1811, overleden Amsterdam 21-12-1840, dochter van Gaspard Greij en Marie Antoine Chevry.2

Uit dit huwelijk:

 

 1. Albert Joseph Depasse; geboren Parijs (F) 07-12-1835, volgt onder II.

Generatie I

 

II Albert Joseph Depasse; geboren Parijs (F) 07-12-1835, overleden Amsterdam in het Binnengasthuis 02-12-1900, zoon van Jean Baptiste Depasse en Rosalie Greij.

Albert was jong wees, hij woonde volgens het bevolkingsregister 1851-1853 in het katholiek jongenshuis aan de Lauriergracht.

Hendrik Burgers, Casper Pieter Reijndorp, Willem Dröse en Adriaan Steenbrugge “alle vier lettergieters van beroep en getuigen van genoegzamen ouderdom” verklaren op 19 april 1872 voor de kantonrechter en op verzoek van de aanstaande bruidegom: “Dat hen hun bekend is, dat Albert Joseph Depasse met zijne ouders van Parijs alhier ter stede op zeer jeugdige leeftijd is gekomen; dat de vader in der tijd als lettergieter bij de Heeren Elia en Compagnie als meesterknecht is werkzaam geweest en dat genoemden Albert Joseph Depasse niet bij magte is ter zijner geboorteplaats Parijs eene geboorteacte te laten ligten als niet wetende in welke buurt of straat hij aldaar is geboren en woonachtig geweest.” (…) “allen als reden van wetenschap opgevende langdurige bekendheid met genoemden belanghebbende Albert Joseph Depasse en de eerstgenoemde ook met zijne moeder en zijnen vader en de laatstgenoemde met zijnen vader.”

Albert was volgens deze zogeheten akte van bekendheid vergulder en woonde aan de Lindengrachtbuurt PP, numero 102. Uit een andere verklaring in de huwelijksbijlagen bleek dat hij in 1854 werd ingeschreven voor de Nationale Militie voor de lichting van het jaar 1858, maar werd vrijgesteld van dienst “uithoofde van te klein te zijn”. Hij wordt hierin vermeld als zilversmid.

Bij het huwelijk getuigden Johannes Gerardus Geerts (44 jaar, bediende), Sake Geerts (40 jaar, bleker), Jacobus Geerts (38 jaar, vergulder), broers van de bruid, en zwager Samuel Kleyn (23 jaar, timmerman). Het bruidspaar vestigde zich aan de Anjeliersstraat 391, vanaf 1874 woonde het gezin aan de Elandsstraat 158. Albert werd na zijn huwelijk spiegelmaker.

Albert is getrouwd Amsterdam 15-05-1872 met Antje Geerts; geboren Amsterdam 07-03-1846, overleden aldaar 24-04-1914, dochter van Gerardus Geerts en Antje Rienks. Dienstbaar (1872).

Uit dit huwelijk:

 1. Antje Depasse; geboren Amsterdam 05-04-1873, overleden aldaar 21-09-1958. Antje is getrouwd Amsterdam 19-08-1897 met Pieter Carel Huijing; geboren Amsterdam 25-05-1874, overleden aldaar 21-08-1948, zoon van Jacobus Johannes Huijing en Fredrica Gesina Tielman, bediende.
 2. Albert Joseph Depasse; geboren Amsterdam 23-06-1874, overleden aldaar 24-05-1876.
 3. Maria Johanna Depasse; geboren Amsterdam 05-09-1875, overleden aldaar 29-09-1875.
 4. Albertina Depasse; geboren Amsterdam 05-09-1875, overleden aldaar 15-09-1875.
 5. Antoon Depasse; geboren Amsterdam 05-09-1875, overleden aldaar 23-09-1875.
 6. Jeannette Baptista Maria Depasse; geboren Amsterdam 17-02-1877, overleden aldaar 13-08-1945. Jeannette is getrouwd Amsterdam 25-06-1903 met Nicolaas Gupffert; geboren Amsterdam 13-12-1877, overleden aldaar 17-11-1954, zoon van Pieter Gupffert en Cornelia Lamberta Gupffert, bakker.
 7. Jean Baptiste Albert Joseph Depasse; geboren Amsterdam 02-11-1878, volgt onder III.

   

 8. Gerardina Depasse; geboren Amsterdam 22-05-1880, overleden aldaar 07-05-1959. Gerardina is getrouwd (1) Amsterdam 18-08-1904 (huw. ontbonden Amsterdam 08-07-1910, vonnis Arrondissementsrechtbank Amsterdam 17-12-1909) met Johannes Daniel Hendrik Kersting; geboren Amsterdam 12-02-1882, overleden aldaar 10-07-1966, zoon van Johannes Daniel Hendrik Kersting en Johanna Catharina Put, metaalbewerker en bankwerker. Hij is hertrouwd Amsterdam 15-01-1920 met Jansje Kist; geboren Amsterdam 24-08-1885, overleden aldaar 08-01-1955.
  Gerardina is getrouwd (2) Amsterdam 25-02-1914 met Johan Coenraad Molin; geboren Amsterdam 08-11-1874, overleden aldaar 14-01-1958, zoon van Hendrik Lucas Molin en Anna Maria Kleijn, timmerman. Gescheiden van Jantje Kroon.

   

   

 9. Rosalie Depasse; geboren Amsterdam 12-06-1882, overleden aldaar 13-01-1969, begraven aldaar 17-01-1969 De Nieuwe Ooster. Rosalie is getrouwd Amsterdam 04-06-1914 met Karel Dirk Pfister; geboren Amsterdam 13-08-1879, overleden aldaar 26-03-1942, zoon van Karel Dirk Pfister en Christina Frederika Heemeijer, kraandrijver.

 

Foto ontvangen van Jef Depassé Huisman, volgens zijn opgave staan hier van links naar rechts: Cornelis Huisman en Joke Depasse, grootvader Jean Depasse, opa en oma Huisman, Miep en Dien Depasse, onbekend (met hoed), Ton Smit, tante en oom Alberdina en Henk van Randwijk-Huisman. (Zie voor een andere verklaring van de afgebeelde personen de reacties onderaan.)

Generatie III

 

III Jean Baptiste Albert Joseph Depasse; geboren Amsterdam 02-11-1878, overleden aldaar 24-02-1958, zoon van Albert Joseph Depasse en Antje Geerts. Jean was ten tijde van de dienstkeuring 1551 millimeters, had blond haar en grijze ogen, een ovaal aangezicht met een ronde kin. Hij werd 18 december 1897 vrijgesteld omdat hij enig zoon was. Hij was net als zijn vader niet een van de langsten, de andere mannen op dezelfde bladzijde in het inschrijvingsregister waren 1667, 1785, 1713, 1635, 1516 en 1810 millimeter lang. Hij was van beroep smid, bankwerker (1909, 1914), monteur (1912). Het gezin Depasse woonde in Amsterdam, met korte tussenpozen in Brussel (26 januari 1914 tot 11 juni 1914) en Hilversum (25 april 1923 tot 11 maart 1925).

Jean is getrouwd (1) Amsterdam 10-10-1912 met Wilhelmina Johanna Klaasen; geboren Amsterdam 11-12-1888, overleden Diemen 28-03-1932, dochter van Johannes Evémius Klaasen en Wilhelmina Francisca Maria Vernig. Bij het huwelijk verklaarde de moeder van de bruid toe te stemmen in het huwelijk, de bruids vader gaf via een “overgelegde authentieke akte” zijn toestemming. Getuigen waren Gerardus Kleijn (37 jaar, timmerman), Gerardus Cornelus Klaasen (25 jaar, monteur), broer van de bruid, Gerardus Johannes Klaassen (68 jaar, werkman), grootvader van de bruid en Nicolaas Gupffert (35 jaar, broodbakker), zwager van de bruidegom.

Jean is getrouwd (2) Amsterdam 21-12-1933 met Theresia Sophia van Dijk; geboren Nieuwer-Amstel 26-01-1892, overleden Amsterdam 18-11-1966, dochter van Franciscus Jacobus van Dijk en Theresia Sophia van der Braak.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Wilhelmina Johanna (Miep) Depasse; geboren Amsterdam 27-07-1913, overleden aldaar 23-01-1946. Kantoorbediende, kraamverzorgster. Zij had een relatie met Ton Smit.
 2. Alberdina (Dien) Depasse; Amsterdam 21-04-1916. Zij is getrouwd Amsterdam 09-02-1938 met Gerrit Soutendijk; geboren Amsterdam 21-01-1912, zoon van Siebe Willem Soutendijk en Lijsbet Mager. Graficus.

   

 3. Johanna Evemia (Joke) Depasse; geboren Amsterdam 19-01-1923. Zij is getrouwd (1) Amsterdam 13-05-1942 met Cornelis Huisman; geboren Rotterdam 19-02-1920, overleden, zoon van Pieter Hendrik Huisman en Janna Meulstee. Zij is getrouwd (2) met Willem (Wim) van den Hoek; geboren Amsterdam 21-07-1926, overleden Groningen 29-08-1963, zoon van Albert Cornelis van den Hoek (1897-1929) en Wilhelmina Josephina Filarski. Kopersmid, kunstenaar in Norg.

 


 

Bronnen en noten

 1. Nederlandse Familienamendatabank
 2. Zij was volgens haar overlijdensakte 29 jaar (dus geboren ca. 1811) en geboren te Mons als dochter van Gaspar Grehij en Marie Antoinette Chevrij. Het Rijksarchief in België meldt geboortes in Mons van 1. Rosalie Grey (geb 10-09-1819), dochter van Gaspard Grey en Marie Antoine Chevry. 2. Rosalie Griez (geb 17-04-1826), dochter van Gaspard Griez en Marie Antoine Chevry.

 

– – voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2022 – –


door

2 Comments


 1. //

  Leuke foto! Waarschijnlijk gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk van Joke Depassé en Cornelis Huisman. De persoon naast de man met hoed is volgens mij Harry de Vries ( zo te zien draagt hij een Jodenster), naast hem mijn moeder, Frederika Christina (Fré) Pfister, toen echtgenote van Harry de Vries, dochter van Rosalie Depassé en Karel Pfister, nicht van Joke. D

  Hartelijke groet,

  Erik Granaat.


 2. //

  Ja de man naast mijn moeder Frederika Christina is Harry de Vries, mijn biologische vader. En ik herken ook tante Joke en tante Dien, zoals ik ze als kind noemde.
  Ik heb lang contact gehad met de kinderen van Dien en ook Miep, de dochter van Joke Depasse en Cornelis Huisman.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.