Genealogieën

Stamreeks Wieringa

De Felicitaskerk in Thesinge
De Felicitaskerk in Thesinge

De naam Wieringa komt veel voor, zeker in de provincie Groningen. Bij de volkstelling in 1947 werden in Groningen bijna 1000 mensen met de naam Wieringa geteld. Er zijn meerdere families die de naam Wieringa aannamen, mogelijk is deze keuze afgeleid van een woonplaats nabij een wierde.

De in deze stamreeks behandelde familie Wieringa is afkomstig uit het Groningse Thesinge. Het dorp Thesinge ligt in het westen van de gemeente aan het Thesinger Maar en is van oorsprong een wierdedorp. In circa 1180 werd in Thesinge het nonnenklooster Germania van de Benedictijner orde gesticht. In de 17e eeuw werden de abdijgebouwen gesloopt, in 1786 gevolgd door het grootste deel van de abdijkerk.

In het algemeen is het gebruikelijk bij genealogisch onderzoek dat ene Hindrik Willems de zoon blijkt te zijn van bijvoorbeeld Willem Hindriks. Bij de oudste generaties van deze familie Wieringa werd hiervan afgeweken, er werd telkens een zoon geboren die de namen Hindrik Willems kreeg. Ook nu nog komt (een variant op) deze combinatie in de familie voor.


Generatie I

 

Hindrik Willems; geboren 1690/1700.

Hindrik is ondertrouwd Thesinge 01-05-1722 en getrouwd Thesinge 24-05-1722 met Aagtje Nitters; gedoopt Thesinge 24-04-1701 (als Aeghtje), dochter van Nittert Claessen en Anje Eltjes.

Hindrik is mogelijk identiek aan de Hindrik Willems die op 10 september 1719 lidmaat werd te Thesinge en daar op 22 februari 1722 niet deelnam aan het Avondmaal: “… ook besloten op voorschr. dag dat Hindrik Willems sig voor dese weijse soude onthouden ter oorsake van een geresen onlust tuschen hem en sijn vader om geen anstoot en Ergernis an Iemant te geven.” Hij werd op 7 juni datzelfde jaar weer toegelaten aan het Avondmaal. Aagtje werd 06 september 1722 lidmaat in Thesinge.

Er trouwde vaker een Hindrik Willems in deze periode in Thesinge, het is nog niet duidelijk of het om dezelfde persoon gaat. Er zijn in elk geval geen overlappende dopen van kinderen, de huwelijken volgen elkaar chronologisch op:
* Hindrik Willems, van Thesinge is getrouwd Thesinge 18-02-1714 met Trijntjen Hindriks, van Kantens. Kinderen Jantjen (1716), Aagtje (1718) en Pieterke (1721)
* Hindrik Willems is getrouwd Thesinge 03-02-1732 met Aaltje Jacobs. Dochter Anje (1735)
* Hindrick Willems is getrouwd Thesinge 08-11-1739 met Barber Jacobs. Barber werd 15-10-1752 aangenomen als lidmaat in Thesinge.

Uit dit huwelijk:

 1. Claas Hindriks; gedoopt Thesinge 18-03-1723

 2. Willem Hindriks Clooster; geboren Thesinge 30-09-1725, gedoopt Thesinge 07-10-1725, overleden Zuidwolde 14-03-1816 (als Willem Hindriks Oudman). Willem is ondertrouwd (1) Noordwolde 08-06-1749 met Jantjen Jans; gedoopt Noordwolde 13-08-1724, overleden Noordwolde 1758/1579, dochter van Jan Hindriks en Anje Geerts. Willem is getrouwd (2) Noordwolde 04-02-1759 met Trijntje Lamberts; van Leens, overleden tussen 1786 en 1816.
  Willem werd diverse keren (1755, 1758, 1759) vermeld met de achternaam Clooster, in elk geval zoon Jan Willems (1751-1822) voerde later de familienaam Klooster. Latere nazaten noemden zich Kloosterhuis. De naam werd ontleend aan de familie van Jantjen Jans. Haar vader werd al in 1713 vermeld als ‘Jan Hindriks in het Clooster’. Willem en Trijntje en de kinderen Hindrik, Jan, Jacob en Aagte waren getuige bij het opmaken van het huwelijkscontract van nicht Aagtje Hindriks in 1778.

 3. Hindrik Willems; geboren Thesinge 22-10-1727, volgt onder II.

Generatie II

 

Hindrik Willems; geboren Thesinge 22-10-1727, gedoopt aldaar 26-10-1727, overleden Loppersum 1790/1793, zoon van Hindrik Willems en Aagtje Nitters.

Hindrik is ondertrouwd Loppersum 16-11-1752 met Jantje Heines; gedoopt Loppersum 26-12-1728, overleden Loppersum (Langestraat) 11-09-1806, dochter van Heine Warners en Anje Peters.

Hindrik was landbouwer. Hij woonde bij zijn huwelijk in Ten Boer, later in Loppersum. Hindrik en Jantje verkochten in 1789 hun ‘behuijsinge’ met appelhof staande op de nieuwe Tuinen te Loppersum. [Bron: Groninger Archieven, toeg. 733, inventaris 644, fol. 239-241] Jantje liet volgens het begraafregister bij haar overlijden 2 kinderen en 3 kindskinderen achter.

Uit dit huwelijk:

 1. Aagtje Hindriks; gedoopt Loppersum 22-09-1754, overleden Loppersum 14-07-1826. Aagtje is getrouwd Loppersum 16-05-1778 [huwelijkscontract 04-06-1778. Bron: Groninger Archieven, toeg. 733, inventaris 642, fol. 109] met Tijmen Warners (Bosscher); gedoopt Loppersum 28-09-1749, overleden Loppersum 02-07-1822, zoon van Warner Tijmens en Antje Claassen. Tijmen en Aagtje waren landbouwers op boerderij ‘t Bosch onder Loppersum, hieraan werd de familienaam Bosscher ontleend.
 2. Anje Hindriks; gedoopt Loppersum 24-08-1756, waarschijnlijk overleden voor 1806.
 3. Heijne Warners; gedoopt Loppersum 20-11-1757, waarschijnlijk overleden voor 1806. Heijne is getrouwd Loppersum 06-04-1786 [huwelijkscontract 06-04-1786. Bron: Groninger Archieven, toeg. 733, inventaris 644, fol. 110] met Anje Jans; geboren Eppenhuizen (Kantens), dochter van Jan Jacobs en Sijpke Klaassen. Heijne kreeg bij het huwelijk van zijn ouders 1000 Car. guldens.

 4. Hindrik Willems; gedoopt Loppersum 30-12-1759, volgt onder III.

Generatie III

 

Hindrik Willems; gedoopt Loppersum 30-12-1759, begraven Wirdum 06-09-1813, zoon van Hindrik Willems en Jantje Heines.

Hindrik is ondertrouwd (1) Loppersum 09-05-1789 met Nieske Jans; geboren Eppenhuizen (Kantens), begraven Loppersum 08-02-1792, dochter van Jan Jacobs en Sijpke Klaassen.

Hindrik is getrouwd (2) Loppersum 19-05-1793 met Grietje Freerks; gedoopt Ten Boer 27-11-1757, overleden Lellens 11-09-1848, dochter van Freerk Hemmes en Elisabeth Tijmens.

Hindrik was landbouwer op de Popkenheerd te Merum (Loppersum), in 1808 verkochten hij en Grietje “Eene Boerenplaats staande en geleegen te Loppersum op Merum Popken Heerd genaamd” en enkele landerijen voor fl. 9077. [Bron: Groninger Archieven, toeg. 733, inventaris 1107, fol. 159-161] Hindrik is zelf niet met de naam Wieringa aangetroffen, zijn zoons Hindrik en Jan gebruikten de naam in elk geval vanaf 1811. Zijn kinderen uit het tweede huwelijk noemden zich Juistema. Hindrik en Nieske maakten 10-06-1789 hun huwelijkscontract op, getuigen waren, aan bruidegoms zijde: Hindrik Willems en Jantje Heines als Vader en Moeder, Heine Warners en Anje Jans als volle broeder en aangetrouwde zuster, Timen Warners en Aagte Hindriks als swager en volle zuster. Aan bruids zijde: Jacob Jans als volle broeder, Luitjen Veenkamp en Bouke Jans als swager en volle zuster, Heine Warners en Anje Jans als swager en volle zuster. Hindrik kreeg bij het huwelijk van zijn ouders ‘Eenduizend Car. guldens’. [Bron: Groninger Archieven, toeg. 733, inventaris 644, fol. 237] Nieske Jans en haar zus Anje (die trouwde met Hindriks broer Heijne) waren van huis uit doopsgezind.
Nieske overleed enkele weken na de geboorte van zoon Jan. Een maand voordat Hindrik hertrouwde werd de inventaris opgemaakt [Bron: Groninger Archieven, toeg. 733, inventaris 637, 23-04-1793] en werden Nieskes broer Jacob Jans als voormond, Tijmen Warners als sibbevoogd en Wigbolt Jans als vreemde voogd aangesteld over de kinderen Hindrik en Jan. “Waar en tegens eerste comparant [Hindrik Willems sr] beloofde en aannam zijnen twee kinderen Hindrik Willems in ‘t 4 jaar en Jan Hindriks oud in ‘t 2 jaar met behouden goed tot vollen 18 jaren ouderdoms te zullen brengen inmiddels te onderhouden in kost, drank en kleedinge zo wel bij ziekte als in gezondheid, ook behoorlijk te laaten leeren leezen en schrijven en verders in alles van een ordentelijke opvoedinge te voorzien na staats en standsgelegenheid“. [Bron: Groninger Archieven, toeg. 733, inventaris 638, fol. 20-22].

Uit het eerste huwelijk:

 1. Hindrik Willems Wieringa; gedoopt Loppersum 24-02-1790, volgt onder IV.

 2. Jan Hindriks Wieringa, ook Wierenga; gedoopt Loppersum 25-01-1792, overleden Siddeburen 29-07-1869. Jan was boerenknecht te Oosterwijtwerd (1816). Verhuisde na het eerste huwelijk naar Siddeburen, waar hij dagloner werd. Jan is getrouwd ‘t Zandt 26-12-1816 met Eijtje Jacobs Veldman; gedoopt Bierum 28-02-1796 (Eytje), overleden Siddeburen 26-09-1829 (Grietje), dochter van Jacob Meertens Veldman en Jantje Fokkens. Jan is getrouwd (2) Slochteren 17-11-1832 met Talligje Alberts Hackeling; geboren Slochteren 21-02-1790, overleden 11-08-1847, dochter van Albert Harms Hakkeling en Geertie Berents. Talligje was eerder getrouwd Slochteren 23-11-1811 met Pieter Jans Meijer; geboren Woldendorp 13-01-1782, overleden Slochteren 02-07-1829, zoon van Jan Meijer en Anna Pieters. Jan is getrouwd (3)Slochteren 01-09-1860 met Anje Berends Dijkgat; gedoopt Termunten 04-09-1803, dochter van Berend Derks (Dijkgat) en Jantjen Alberts Dijkgat. Anje was eerder getrouwd Slochteren 07-01-1837 met Harm Wilms Hartman; overleden 25-03-1847.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Elijzabeth Hindriks Juistema; gedoopt Loppersum 04-05-1794, overleden Lellens 25-01-1881. Zij is getrouwd Ten Boer 23-12-1832 met Willem Jans Hofman; geboren Schildwolde ca. 1811, overleden Lellens 14-01-1860, zoon van Jan Derks Hofman en Annechien Oostland.
 2. Jantje Hindriks Juistema; gedoopt Loppersum 18-12-1795, overleden Lellens 20-10-1843. Zij is getrouwd Hoogezand 04-08-1821 met Edze Willems van der Woude; geboren Westerbroek december 1793 (volgens akte van bekendheid), overleden aldaar 12-01-1836, zoon van Willem Brands van der Woude en Klaaske Edzes. Veenarbeider.
 3. Freerk Hemmes Hindriks; geboren Loppersum 28-02-1798, gedoopt Loppersum 11-03-1798.

 4. Frederijka Hindriks Juistema; geboren Loppersum 20-07-1799, gedoopt Loppersum 04-08-1799. Zij is getrouwd Ten Boer 09-11-1817 met Harm Derks Makken; geboren Groningen buiten het Kleine Poortje, gedoopt Groningen, Martinikerk 30-01-1795, zoon van Derk Hendriks Makken en Willemtje Harms.

Generatie IV

 

Hindrik Willems Wieringa; gedoopt Loppersum 24-02-1790, overleden Groningen (Diaconie Gasthuis) 01-01-1876, zoon van Hindrik Willems en Nieske Jans.

Hindrik is ondertrouwd Loppersum 28-12-1810 en is getrouwd aldaar 20-01-1811 met Johanna Pieternella Klein; gedoopt Stedum 24-01-1790, overleden Groningen 18-08-1868 (Kubasteeg, buiten de Oosterpoort Y, 85b), dochter van Jacobus Klein en Geertruida Johannis Poussema.

Hindrik en Johanna gingen na hun huwelijk in Appingedam wonen, het gezin verhuisde rond 1815 naar Groningen. Hindrik was schoenmaker.

Uit dit huwelijk:

 1. Jakoba Katharijna Wieringa; geboren Appingedam 11-08-1811, gedoopt Appingedam 23-08-1811, overleden Groningen 14-04-1906. Jakoba was in 1835 dienstmeid te Groningen. Jakoba is getrouwd Groningen 02-08-1835 met Leonardus Josephus Hinderikus Smits; geboren Groningen 11-01-1813, overleden Groningen 04-12-1884, zoon van Mattheus Hindrik Smits en Martha Leonardus Meijer. Leonardus was voermansknecht (1835, 1842, 1854) te Groningen.
 2. Henrica Wilhelmina Wieringa; geboren Appingedam 09-11-1813. Henrica was in 1842 dienstmeid te Groningen. Henrica is getrouwd Groningen 05-05-1842 met Derk Menses; geboren Hoogezand 30-06-1815, zoon van Kornelis Hendriks Menses en Trijntje Thomas. Derk was scheepstimmerman te Hoogezand, later te Groningen. In 1873 is Derk koopman aan de Kalkwijk in Hoogezand, in 1876 commissionair in Groningen.
 3. Nijselina Geertruida Wieringa; geboren Groningen, Kostersgang 27-10-1816, overleden Groningen, Torenstraat 25-10-1818.
 4. Hindrik Willems Wieringa; geboren Groningen, Nieuwstad 27-05-1821, volgt onder V.
 5. Heino Warner Wieringa; geboren Groningen, Nieuwstad 12-06-1824. Heino is getrouwd Groningen 02-07-1854 met Anna Catharina Visser; geboren Groningen 01-06-1829, overleden Groningen 04-07-1871, dochter van Jan Scholtens Visser en Marrigje Johannes van der Werf. Anna was bij het huwelijk dienstmeid. Heino was arbeider in Groningen, hij ondertekende de huwelijksakte als ‘H. Wierenga’.
 6. Gerardus Johannes Wieringa; geboren Groningen, Nieuwstad 12-11-1826, overleden Groningen (Academisch Ziekenhuis) 06-05-1873. Gerardus bleef ongehuwd, hij woonde de laatste jaren van zijn leven bij vader Hindrik aan de Kubasteeg in Groningen. Gerardus werd 08-05-1856 door de arr.rechtbank te Groningen veroordeeld tot een maand eenzame opsluiting wegens diefstal. Hij zat de straf uit van 05-07-1856 tot 04-08-1856 in de Strafgevangenis te Groningen. [Bron: Groninger Archieven. Reg. gedetineerden 12.65, 1671]

 7. Meisselina Catharina Wieringa; geboren Groningen, Nieuwstad 17-01-1829, overleden Groningen 01-02-1912. Meisselina is getrouwd (1) Groningen 05-06-1851 met Geert Molenberg; geboren Groningen 21-05-1828, overleden Helpman 22-01-1867, zoon van Gosse Molenberg en Aaltien Lammerts. Geert was milicien bij het 1e Regiment Infanterie, scheepstimmermansknecht. Meisselina is getrouwd (2) Groningen 31-12-1876 met Remke Klaassen; geboren Groningen 27-05-1816, overleden 1876/1886, zoon van Albert Klaassen en Hinderika Remkes. Remke was voermansknecht. Hij was weduwnaar van Johanna van de Put. Meisselina is getrouwd (3) Groningen 25-04-1886 met Wietse Martens; geboren Groningen 28-12-1826, overleden aldaar 03-11-1908, zoon van Izebrand Izebrands Martens en Jantie Wietses. Wietse was bediende te Groningen. Hij was eerder getrouwd met Willemina Tillema

Generatie V

 

Hindrik Willems Wieringa; geboren Groningen (Nieuwstad) 27-05-1821, overleden Groningen (Diaconie Gasthuis) 18-03-1912, zoon van Hindrik Willems Wieringa en Johanna Pieternella Klein.

Hindrik is getrouwd Groningen 06-07-1851 met Hendrikje Boelens Landman; geboren Kropswolde 30-01-1827, overleden Groningen 31-07-1910, dochter van Boele Willems Landman en Geessien Harms Bouman.

Hindrik was in diensttijd milicien bij het 8e Regiment Infanterie, op 07-08-1849 kreeg hij straf voor iets dat hij (niet) had uitgevoerd en hij werd naar het Provoosthuis gestuurd. Op 09-08-1849 werd hij op bevel van de garnizoenscommandant weer vrijgelaten.[Reg. gedetineerden: 12.53, 355]

Hindrik was tabakskerver (1851-1876), vanaf ca. 1876 winkelier te Groningen. Woonde een tijdje met zijn gezin in Haren, waar hij kastelein (1881) was. Hendrikje was dienstmeid te Groningen (1851).

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Willem Wieringa; geboren Groningen 01-02-1851. Hendrik werd bij het huwelijk van zijn ouders erkend. Hij was pakhuisknecht te Groningen (1873), arbeider te Haren (1881). Hendrik is getrouwd (1) Groningen 25-05-1873 met Grietje Bolt; geboren Groningen 30-04-1848, overleden Groningen 17-06-1880, dochter van Trientje Bolt. Grietje was dienstmeid te Groningen. Hendrik is getrouwd (2) Haren 14-05-1881 met Tjitske Hof; geboren Echten 22-02-1860, dochter van Jan Hof en Baukje Postma. Tjitske was dienstbode te Groningen.
 2. Geesje Wieringa; geboren Groningen 18-11-1852, overleden Groningen (Kostersgang) 12-12-1854.
 3. Johanna Petronella Wieringa; geboren Groningen 01-04-1854, overleden Groningen 23-10-1926. Johanna is getrouwd Groningen 16-04-1876 met Harm Holtkamp; geboren Groningen 28-10-1852, overleden Groningen 01-04-1943, zoon van Jan Holtkamp en Dina Hommes. Harm was beeldhouwer te Groningen.

 4. Boelo Willem Wieringa; geboren Groningen 17-01-1857, volgt onder VI.

Generatie VI

 

Boelo Willem Wieringa; geboren Groningen (huis Y 87, buiten de Oosterpoort) 17-01-1857, overleden Groningen 04-03-1936, zoon van Hindrik Willems Wieringa en Hendrikje Boelens Landman. Timmerman.

Boelo is getrouwd Groningen 04-06-1876 met Ida Prins; geboren Groningen 22-09-1857, overleden Groningen 15-11-1935, dochter van Okke Prins en Aaltje Hindriks.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik Willem Wieringa; geboren Groningen 09-09-1876, volgt onder VII.
 2. Aaltje Geziena Wieringa; geboren Groningen 12-04-1879, overleden 10-06-1972, begraven Groningen, Noorderbegraafplaats. Aaltje is getrouwd (1) Groningen 24-06-1900 met Tjerk Hofman; geboren Groningen 28-05-1868, overleden Groningen 16-06-1930, begraven Groningen, Noorderbegraafplaats, zoon van Jan Hofman en Annegien Groenewold. Tjerk diende als milicien bij het 4e regiment infanterie en was kantoorbediende (1900), later koopman. Aaltje is getrouwd (2) Groningen 15-12-1932 met Jan Feenstra; geboren Enumatil 05-07-1865, overleden Delfzijl 05-09-1944, zoon van Geert Feenstra en Auktje Nieboer. Tuinier, venter in fruit (1931). Jan was eerder getrouwd Rotterdam 09-11-1892 met Gezina Maria Hindriks; geboren Groningen 06-10-1853, overleden aldaar 13-12-1931, dochter van Mattheus Lucas Hindriks en Aaltje Schutting. Zij was weduwe van Jacob Hindriks Hollander.
 3. Okko Jakob Wieringa; geboren Middelhout (Gr) 17-12-1881, overleden Groningen 11-03-1898.
 4. Henderikus Harmannus Wieringa; geboren Groningen 23-01-1887, overleden aldaar 14-02-1897.
 5. Jacob Wieringa; geboren Groningen 27-01-1890. Boekbinder. Jacob is getrouwd Groningen 12-11-1917 met Eitje Veendijk; geboren Groningen 09-01-1893, dochter van Evert Veendijk en Hielkjen Schram.
 6. Hinderkje Wieringa; geboren Groningen 05-08-1892, overleden 01-08-1983, begraven Sappemeer, bij de Koepelkerk. Hinderkje is getrouwd Groningen 04-07-1918 met Berend Schuur; geboren Windeweer 16-02-1887, overleden 01-03-1965, begraven Sappemeer (bij Koepelkerk), zoon van Berend Schuur en Aaltje Hovius.
  Hinderkje en Berend waren achterneef en -nicht, Berends oma Berendje Schuur-Landman was een zus van Hinderkjes oma Hendrikje Wieringa-Landman.
 7. Geziena Hinderika Wieringa; geboren Groningen 14-01-1895, overleden Ten Boer 14-03-1911. Dienstbode.

 8. Ida Johanna Wieringa; geboren Groningen 11-05-1897. Ida is getrouwd Groningen 16-02-1922 met Remmelt Idema; geboren Uithuizermeeden 03-12-1897, zoon van Fokko Idema en Hendrica Hommes. Remmelt was huisschilder, assuradeur (1925) in Groningen. Zij verhuisden in juni 1930 met hun gezin naar Apeldoorn.

Generatie VII

 

Hendrik Willem Wieringa; geboren Groningen 09-09-1876, overleden aldaar 18-04-1942, begraven Kropswolde NH-kerk, zoon van Boelo Willem Wieringa en Ida Prins.

Hendrik is getrouwd Hoogezand 27-12-1913 met Harmke Schuur; geboren Windeweer 07-11-1888, overleden 19-12-1959, begraven Kropswolde 23-12-1959, dochter van Berend Schuur en Aaltje Hovius.

Hendrik diende tussen 1898 en 1912 in Nederlands Indië. Hij was winkelbediende (1913) te Groningen. Het gezin verhuisde in aug. 1918 van Groningen naar Foxhol. Magazijnbediende te Foxhol (1922, 1924) en Kropswolde (1928, 1936). Harmke kwam in mei 1909 als dienstbode naar Groningen, ze werkte bij het huwelijk in 1913 ook (nog) in Groningen, maar woonde in Foxhol.

Hendrik en Harmke waren achterneef en -nicht, Harmkes oma Berendje Schuur-Landman was een zus van Hendriks oma Hendrikje Wieringa-Landman.

Uit dit huwelijk:

 1. Ida Wieringa; geboren Groningen 22-10-1914, overleden aldaar 25-03-1982, begraven Selwerderhof 30-03-1982. Ida is getrouwd Hoogezand 14-12-1936 met Jacobus Bootsman; geboren Groningen 13-12-1914, overleden 04-03-1998, begraven Selwerderhof, zoon van Jacobus Bootsman en Geertruida Nicolai. Kruidenier te Martenshoek (1936), woonde later te Groningen. Bij het huwelijk: “Tevens is hierbij overgelegd een afschrift van een akte van tusschenkomst van den Kantonrechter te Zuidbroek, in dato vier september negentienhonderdzesendertig, waarbij de moeder van den bruidegom hierboven vermeld, bij hare weigering tot het verleenen van toestemming heeft volhard. De ouders van de bruid, beiden hier tegenwoordig, hebben mij verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
 2. Aaltje Wieringa; geboren Groningen 22-02-1916, overleden aldaar 17-04-1996, begraven Kropswolde 20-04-1996. Aaltje is getrouwd Hoogezand 10-08-1940 met Jilt Hollander; geboren Slochteren 05-02-1915, overleden juli 1996, begraven Kropswolde, zoon van Jan Hollander en Martje Dijk. Jilt was hellingknecht, elektrisch lasser (1942) te Hoogezand.
 3. Boelo Willem Wieringa; geboren Foxhol 31-12-1922, overleden 22-02-1972, begraven Hoogezand, Stille Hof. Boelo is getrouwd met Afien Henderika Abbring; geboren Hoogezand 07-02-1929, dochter van Johannes Abbring en Machieltje Wolff.
 4. Berendje (Bea) Wieringa; geboren Foxhol 01-08-1924, overleden 26-07-2001, begraven Hoogezand, Stille Hof. Fabrieksarbeidster. Bea is getrouwd Hoogezand 29-11-1945 met Pieter Gerard Slaakweg; geboren Amsterdam 18-09-1917, overleden Groningen 17-05-1978, begraven Hoogezand, Stille Hof, zoon van Gerard Jan Slaakweg en Pieternella Helena Witte. Handelsreiziger (1945) te Amsterdam.

 5. Jakob (Jaap) Wieringa; geboren Kropswolde 16-09-1928, overleden 17-08-2001, begraven Hoogezand, Stille Hof 21-08-2001. Jaap is getrouwd met Beelie Messchendorp; geboren 30-01-1932, dochter van Gerrit Messchendorp en Fopkelina Bos.

– – voor het laatst bijgewerkt op 9 mei 2016 – –

9 Comments

 • Jakob Jan Wieringa

  L.S.,
  Ik ben een nazaat van:Jan Hendriks Wieringa. tr. 26-12-1816 te Zandt met Eijtje Jacobs Veldman.

 • H> Hofman

  Aaltje Geziena Wieringa, geb. 12-04-1878, was mijn oma. Haar man, Tjerk Hofman, was matroos 2. klasse en heeft een bronzen medaille voor 12 jaar trouwe dienst + oorkonde ontvangen(in mijn bezit). Hij is bij de politie geweest en had later een groothandel in tabak in de Violenstraat te Groningen. Dit ter aanvulling.

  mvg
  Hans Hofman

 • John Koning

  Heine Warners (Gen. II; #3) married Martjen Wijrdeman (born 18-05-1768 in Garsthuizen, daughter of Theodoricus Wijrdeman & Anje Hindriks) in Uithuizermeeden on 25-03-1792 after the death of his first wife Anje Jans who was buried 20-06-1791 in Uithuizermeeden.

  Heine and Martjen had two sons: Theodoricus Heines (Koning) born 05-08-1792 in Uithuizermeeden and Johannes Heines (Koning) baptized 26-10-1794 in Uithuizermeeden.

  A son of Theodoricus Heines Koning, also named Theodoricus, emigrated to the USA in 1854. He was my Great Great Grandfather.

  Johannes Heines Koning married Jantje Pieters Kelder in Stedum on 18-09-1830. Huwelijksbijlagen (Act #13) shows the following:

  Heine Warners buried in Loppersum on 19-03-1796.
  Heine Konings vrouw (Martjen) buried in Uithuizermeeden on 13-11-1794.
  Hindrik Willems buried in Loppersum on 09-03-1792.
  Jantjen Heines died in Loppersum on 11-09-1806, age 78 years.

 • Els Vermij

  >Tijmen en Aagtje waren landbouwers op boerderij ‘t Bosch onder Loppersum, hieraan werd de familienaam Bosscher ontleend.
  Tijmens zus heette bij haar overlijden ook Bosker. Was de bewuste boerderij ook al in bezit van de ouders van Tijmen Warners?
  Ik heb geen nakomelingen met de naam Bosscher/Bosker gevonden. De naam BOsscher in deze familie lijkt met het overlijden Tijmen ook uitgestorven. Klopt dat?
  Hebt u meer gegevens deze Tijmen Warners? Ik vond bijv. als bron bij het CBG:
  CBG: Tijmen Warners, 1749-1822 Bron: Homines Novi : De eerste volksvertegenwoordigers van 1795

 • Erzo Gerrit Luttmer

  Edze Willems van der Woude gehuwd met Jantje Hindriks Juistema (generatie III) was een opa van mijn overgrootmoeder Trientje van der Woude. Trientje noemde een kind naar haar beide opa’s Edze van der Woude en Gerrit Schoonveld en dat werd mijn opa Erzo Gerrit Luttmer (1884-1940). Ik ben zijn oudste kleinzoon geboren drie maanden na zij dood en heet dus Erzo Gerrit Luttmer.
  Weer een stukje van de puzzelo gevonden, leuk.

 • J de Jonge

  Mijn opa en oma waren Berend Schuur en Hinderkje Wieringa. Zij kregen 4 kinderen, 1 overleden in de oorlog, laatste( mijn moeder in 2018).
  Opa en Oma woonden laats aan de Zuiderstraat, aan het Winschoterdiep( nu gedempt), net over bruggetje waar eerst kruidenier Dijkhuis was en nu “Dijkhuis estate” te Sappemeer

 • Berend Schuur

  Allie Kornelis Schuur 25-08-1925 / 28-02-2009 was de 3e zoon uit het huwelijk van Berend en Hinderkje
  En ik ben Berend Boele Schuur 02-03-1954
  uit het huwelijk van A K Schuur en F I Knapper

Leave a Reply

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *