• Genealogieën

  Genealogie van de familie Boef uit Oisterwijk

  Generatie I I Johannes (Jan) Boef; overleden voor 1 april 1377 Vermoedelijk in 1343 vermeld als executeur testamentair van Elisabeth Agnetis. Was hij een zoon van de al in 1329 vermelde Adam Boef? Generatie II II Henricus (Henric) Boef; overleden tussen 1423 en 1430. Henric is getrouwd met Bertha van Haren; dochter van Johannes van Haren. Henric was schepen (1419, 1421, 1423) in Oisterwijk. Op de foto het familiewapen waarmee hij zegelde. Uit dit huwelijk: Elisabeth Boef; zij is getrouwd met Henric van den Laar. Luutgaarde Boef. Beatrijs Boef; zij is getrouwd met Henric van Herent; overleden voor 1429. Aleijdis Boef; zij is getrouwd met Willem van de Zijdwijnde. Johannes…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Boeff uit Dordrecht

  De Dordtse familie Boeff (later in Rotterdam ook Boeffij en Bouvy) stamt af van Adriaan Jans Cuyter, die begin 1600 werd geboren als zoon van Jan Cuyter en Mayken Adriaans Boeff. De families Boeff in Leiden en Lexmond stammen uit de familie Boef uit Benschop. Generatie I   I Jan Cuyter Jan is getrouwd met Mayken Adriaans Boeff Uit dit huwelijk: Adriaan Jans Cuyter; geboren ca. 1605/1610, volgt onder II. Generatie II   II Adriaan Jans Cuyter; geboren ca. 1605/1610, overleden 1665, zoon van Jan Cuyter en Mayken Adriaans Boeff. Werd in 1649 muntersknaap, daarnaast vermeld als schrijnwerker, schipper (1657) en waard. Adriaan is getrouwd Dordrecht 20-11-1629 (1) met Lijsbeth…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Boef uit Waveren

  Deze katholieke familie Boef stamt uit Waveren, nabij Vinkeveen in de provincie Utrecht. De heerlijkheid Waveren was tot 1624 een bezit van het kapittel van S. Marie te Utrecht, waarna het in particuliere handen kwam. In 1766 werd Waveren samengevoegd met de heerlijkheid Waverveen. Sinds 1989 valt dit onder de gemeente De Ronde Venen.

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Boef uit Oost-Vlieland

  Deze schippersfamilie Boef is afkomstig uit Oost-Vlieland, nazaten woonden later te Amsterdam. Marritje Cornelisse Boef, die in 1718 trouwde met Eelke Gerritsz, gaf de familienaam door aan haar kinderen. Generatie I   I Claes Cornelisz Boef; geboren ca. 1630, overleden Oost-Vlieland 28-04-1682. Claas is getrouwd met Martje Lolkesdr Claes was schipper te Vlieland. Hij werd 17-12-1655 op zijn belijdenis gedoopt. Hij was in 1667 getuige bij de attestatie van ene Cornelis Jacobsz Hel(d)t, zoon van Jacob Heinrichsen en Libor Cornelissen, die van Vlieland naar Dantzig trok. Uit dit huwelijk: Cornelis Claessen Boef; gedoopt Oost-Vlieland 17-10-1655, volgt onder II-a. Lolcke Claessen Boef; gedoopt Oost-Vlieland 08-07-1657, volgt onder II-b. Martjen Claessen Boef;…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Richie

  De familie Richie is afkomstig uit Schotland. Robert Richie wordt in de tweede helft van de 18e eeuw vermeld als sergeant in het regiment Stuart. Zijn zoon John Richie (1757-1831) had aanvankelijk ook een militaire loopbaan, maar werd later poortier in Groningen en kreeg daar nageslacht. Generatie I   I Robert Richie, ook Ritchie; geboren Schotland ca. 1730, overleden Groningen? 1788/1822. Robert was sergeant in het regiment Stuart, gelegerd in onder andere Ieper (1754), Zutphen (1773) en Willemstad (1788). Volgens een akte van bekendheid opgesteld bij het tweede huwelijk van dochter Johanna (1823) is Robert “voor omstreeks drie en twintig jaren te Groningen” overleden en zijn eerste echtgenote “voor ongeveer…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Meesters

  De soldaat Willem Metsers trok in de eerste helft van de 18e eeuw vanuit Brabant naar Groningen, waar hij stamvader werd van de familie Meesters. Een nazaat was de beeldhouwer en graveur Thees Rijkhold Meesters (1908-2002), die de familienaam van zijn moeder toevoegde. Generatie I   I Willem Metsers Willem is getrouwd Groningen 06-03-1714 (1) met Hindrina Jans Scheute; van Emden, overleden 1714/1716. Willem is getrouwd 1715/1716 (2) met Wibbina Doedes ook genaamd Dousijns; vermoedelijk gedoopt Noordbroek 02-04-1686 als dochter van Doewe Ennes en Frouwe. Willem was soldaat onder de heer majoor Lewe. Hij wordt bij het huwelijk in 1714 vermeld als komende van Breda. Mogelijk werd hij Rooms gedoopt…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Uilkens

  De familie Uilkens stamt uit het noorden van Duitsland. Teijle Jans Uilkens werd in de eerste helft van de 18e eeuw aannemer in Groningen. Zijn familienaam werd ook geschreven als Ulckens, Ulkes en Ulkens, hij tekende zelf in 1742 als ‘T. Uilkens’. Nazaat Johannes Koning Uilkens (1806-1870) kocht in 1836 de borg Rusthoven onder Wirdum, met bijbehorende steenfabriek. Het hiernaast afgebeelde wapen werd aan het begin van de twintigste eeuw gebruikt op een zegel van de Firma Koning Uilkens c.v. Tichelwerk Rusthoven bij Wirdum. Het werd door J.E. van Leeuwen getekend en verbindt de familiewapens Uilkens (boom met twee herten) met dat van de familie Koning. Generatie I   I…

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Bisschop

  Oudst bekende voorvader Jan Tiaers werd in 1691 lidmaat in Oudeschans. Jans nakomelingen in mannelijke lijn noemden zich Koldijk, Kaldijk, Brouwer en Bisschop. Van de eerstgenoemde familienamen worden alleen de oudste generaties weergegeven, de Bisschoplijn wordt in dit overzicht verder uitgewerkt.

 • Genealogieën

  Genealogie van de Enkhuizer familie Bootsman

  Deze familie Bootsman is afkomstig uit Friesland, waar door Wyert Fokkes de naam Van der Molen werd aangenomen. Diens jongere broer Meindert Fokkes trok echter naar Enkhuizen, waar hij trouwde met Antje Roelofs Bootsman, die stamt uit de familie Bootsma(n) uit het Friese Weststellingwerf. Hun nageslacht voert de familienaam Bootsman.