• Genealogieën

  Genealogie van de familie Bootsma

  De oorspronkelijke naam van deze Weststellingwerfse familie was Bootsman, alhoewel stamvader Jan Jannes ook wel Boosman werd genoemd. Zijn kleinzoon Jan Abels nam in 1812 de naam Bootsman aan, diens broer Roelf de naam Bootsma. Roelf had geen kinderen. Al snel verdween bij de Bootsmannen de 'n' en noemde ook Jan Abels' nageslacht zich Bootsma.

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Bootzema

  De familie Bootzema wordt in Groningen voor het eerst aangetroffen als Cecilia Boesuma trouwt in 1672, zij is afkomstig "uijt 's Gravenhaegh". De laatst bekende nazaten van haar broer Cyprianus voeren de familienaam meestal als Bootsema, in de tweede helft van de 19e eeuw werd dit veranderd in Bootzema.

 • Genealogieën

  Stamreeks Van Bruggen

  De zoons van landbouwer Tjapke Jans (1750-1806) noemden zich Van Bruggen. Tjapke kwam uit de toenmalige gemeente Noorddijk, waarin onder andere Noorderhoogebrug, Oosterhoogebrug en Ruischerbrug lagen, mogelijk is hier de familienaam aan ontleend.

 • Genealogieën

  Genealogie van de familie Schutte

  Johann Friderich Schutte kwam aan het begin van de 19e eeuw vanuit het Duitse Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) naar Nederland. Hij werd er arbeider en later landbouwer in Wildervank. Zijn nazaten waren voornamelijk schippers. Generatie I   I Johan Evert Schütten, ook genaamd Evert Hendriks Schutte; overleden Ostercappeln 04-07-1791. Landbouwer. Evert is getrouwd met Anna Maria Wieshahn ook genaamd Wienshaans, overleden na 20-11-1817, landbouwerse. Uit dit huwelijk: Johann Friderich Schutte; geboren Ostercappeln 24-08-1791, volgt onder II. Generatie II   II Johann Friderich Schutte, ook genaamd Fredrik Jans Schutte; geboren Ostercappeln 24-08-1791, gedoopt Ostercappeln 28-08-1791, overleden Wildervank 05-12-1880, zoon van Evert Hendriks Schutte en Anna Maria Wieshahn. Fredrik was arbeider en vanaf…

 • Genealogieën

  Genealogie van een joodse familie Van Gelderen

  In 1646 werd stelde prins Frederik Hendrik in het Gelderse Buren de jood Mozes Ephraïm aan als pachter van de bank van lening. Hij is de oudst bekende voorvader van de familie Ephraïm. Zijn zoons volgden hem op als 'tafelhouders' van de bank. Mozes' achterkleinzoon Alexander (Sander) Ephraïm trouwde in 1769 met de Duitse Merle (Mijntje) Hanau. Sander en Mijntje lieten in 1769 hun zoon Ephraïm Ephraïm besnijden. Ephraïm nam in 1813 in Tiel de naam Van Gelderen aan.

 • Genealogieën

  Genealogie van de Groninger familie Van der Veur

  Stamvader van de familie Van der Veur is Roelof Dirks, hij kwam uit Oost-Friesland en trouwde in 1613 te Rotterdam met Joosgen Thomas. In 1777 werd hun nazaat Thomas van der Veur in Rotterdam geboren. Begin 1800 vestigde hij zich in de stad Groningen. Hij is de voorvader van de Groninger tak van de familie, waarover u hier meer kunt vinden.

 • Genealogieën

  Het nageslacht van Halbe Fokes

  Deze genealogie behandelt het nageslacht in mannelijke lijn van Halbe Fokes, boer in Smallingerland in de achttiende eeuw. Halbe huwde drie maal, zijn kinderen voerden de familienamen Van der Gaast, Ga(a)stra, Halbesma (later Halbersma) en Veenstra.

 • Genealogieën

  Stamreeks Sikkema

  Stamreeks van een familie Sikkema. Nazaten van Pytter Gerbens (1755-1813) in Bergum, zoon van Gerben Sikkes, die in 1811 de familienaam Sikkema aannam.